Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Κλάδος Εκπαίδευσης της ΔΠΕΚΠ από το 1995 παρέχει – πέρα από τις κύριες αρμοδιότητές του – δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας με μεγάλη επιτυχία.

  Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τον εαυτό του. Είναι μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία βασίζεται σε προηγμένες ψυχομετρικές μεθοδολογίες και μαθηματικά μοντέλα ώστε να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο. Το Άριστον τεστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ερωτηματολόγια ικανοτήτων – δεξιοτήτων, επαγγελματικής προσωπικότητας, αυτοεκτίμησης, στοχοθεσίας – στοχοπροσήλωσης,  επαγγελματικών ενδιαφερόντων, και εργασιακών αξιών.

  Ειδικότερα, ο στόχος είναι τα παιδιά να εντοπίσουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει, τα δυνατά σημεία τους και  τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των παιδιών καθώς και η ψυχική ενδυνάμωση θα τους βοηθήσει να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις επαγγελματικές επιλογές και προοπτικές τους, ώστε να είναι σε θέση να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και μετέπειτα σε επαγγελματικό επίπεδο.

  Η κατάλληλη στιγμή για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό αφορά την ηλικία των 15-18 ετών.

  Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

  Συμπληρώνετε και υποβάλλετε τη φόρμα συμμετοχής https://forms.office.com/e/PHuRBcSMBL

  • Ο Κλάδος Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τις φόρμες ανά Διεύθυνση
  • Οι συμμετοχές προτεραιοποιούνται βάσει της ηλικίας των παιδιών και της χρονικής σειράς υποβολής τους
  • Στη συνέχεια αποστέλλουμε τις οδηγίες και τον κωδικό για τη συμπλήρωση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Με την ολοκλήρωση του τεστ επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να οριστεί διαδικτυακή συνάντηση  με το παιδί – βάσει διαθεσιμότητας – για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα

Αφήστε μια απάντηση