Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ για παιδιά συνταξιούχων και εργαζόμενων

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ για παιδιά συνταξιούχων και εργαζόμενων

Συνάδελφοι,
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ για παιδιά συνταξιούχων και εργαζόμενων. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν και για τις έξι κατασκηνωτικές περιόδους από 2/6/2023 έως και 7/6/2023.

Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2023, θα γίνουν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, ηλεκτρονικά, σε ενιαία πλατφόρµα για όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι προβλέπονται στα καταστατικά των πρώην φορέων. 

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται θα βρείτε πληροφορίες σχετικά µε:

• το ποιοι δικαιούνται να συµµετάσχουν

• ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την υποβολή των αιτήσεων,

• πώς µπορείτε να υποβάλετε τυχόν πρόσθετα ∆ικαιολογητικά που θα απαιτηθούν και

• πού µπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή συναντήσετε προβλήµατα κατά τη συµπλήρωση των αιτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
(ΠΟΣ/ΔΕΗ)

Αφήστε μια απάντηση