Κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποια παιδιά δικαιούνται συμμετοχή

Κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποια παιδιά δικαιούνται συμμετοχή

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Αυξήθηκε το τροφείο φέτος

Αρχές Ιουνίου θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2023, για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ .Σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ, μάλιστα, αυξήθηκε για φέτος το ποσό του τροφείου που πληρώνει ο ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν για τις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους, δέκα πέντε ημερών έκαστη για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

  • για την 1η κατασκηνωτική περίοδο (15/6/2023-30/6/2023),
  • για την 2η κατασκηνωτική περίοδο (1/7/2023 – 15/7/2023),
  • για την 3η κατασκηνωτική περίοδο (16/7/2023- 30/7/2023),
  • για την 4η κατασκηνωτική περίοδο (31/7/2023-14/8/2023),
  • για την 5η κατασκηνωτική περίοδο (15/8/2023- 29/8/2023) που αφορά στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης καθώς και
  • για την 6η κατασκηνωτική περίοδο (1/9/2023-10/9/2023 ) που αφορά στα παιδιά με Αναπηρία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ,όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2023.

Ποια παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν

Ειδικότερα :

  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία ασφαλισμένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ ( ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ – ΕΛΤΑ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου
  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ( ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ – ΕΛΤΑ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ- ΔΕΗ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ.
  • Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων των πρώην φορέων, που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα µπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς εφόσον ανήκει σε κάποιον από τους φορείς, που του δίνουν δικαίωµα συµµετοχής.

Στην αρχική σελίδα, όπου συµπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει να συµπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν καταχωρηθεί για ασφαλιστική ικανότητα στον άλλο γονέα.

Προσοχή! Εάν το δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα προέρχεται και από τους δύο γονείς, το παιδί µπορεί να συµµετέχει µόνο µία φορά. Συνεπώς αίτηση συµµετοχής θα υποβληθεί µόνο από τον ένα γονέα.

Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων του, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2023, καθορίζεται στο ποσό των 34,12 € κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από 32,50 ευρώ που ήταν πέρσι.

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα, το ημερήσιο τροφείο για την ίδια χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των 58,80 ευρώ κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από 56,00 ευρώ που ήταν πέρσι.

Αφήστε μια απάντηση