Αυξάνονται τα ποσά για έξοδα κηδείας, επίδομα ασθενείας και επίδομα μητρότητας

Αυξάνονται τα ποσά για έξοδα κηδείας, επίδομα ασθενείας και επίδομα μητρότητας

Αναπροσαρμόζονται από 01.01.2023 τα ποσά που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ και το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/e-ΕΦΚΑ, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την εγκύκλιο 14/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e–Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e–Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α.) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάσει τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2023 ως εξής:

Από 1/1/2023 το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το ΤΗ της 3ης ασφ/κης κλάσης) σε 17,23€

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το ΤΗ της 8ης ασφ/κης κλάσης) σε 31,67€

ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του ΤΗ της ανώτατης ασφ/κης κλάσης) σε 818,40€

Παράλληλα αναπροσαρμόζονται από 01.01.2023 τα ποσά που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/e-ΕΦΚΑ, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την εγκύκλιο 15/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e–Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e–Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α.) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάσει τα παραπάνω το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2023 ως εξής “Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του ΤΗ της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01/01/2023 σε 818,40€ και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 409,20€.”

Αφήστε μια απάντηση