Νυχτερινό ρεύμα: Από πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Νυχτερινό ρεύμα: Από πότε ξεκινά το θερινό ωράριο

Από την Δευτέρα 1 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Το θερινό ωράριο θα διαρκεί από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.

Μέχρι και την Κυριακή 30 Απριλίου είναι σε ισχύ το χειμερινό ωράριο.

Οι καταναλώσεις του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΗ πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ωρου και χρεώνονται με διαφορετικές τιμές, την τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης «Ημέρας» και με μειωμένη χρέωση τη «Νύχτα».

  • 02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00, για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
  • 02:00 – 08:00 και 15:30 – 17:30, για τους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών

Το συνεχές ωράριο 23:00 έως 07:00 για όλη τη διάρκεια του χρόνου δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων 

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το νυχτερινό ρεύμα μπορούν να το πραγματοποιήσουν είτε μέσω της εφαρμογής εξυπηρέτησης από το ΔΕΔΔΗΕ, είτε καλώντας στο 800 400 4000. Ωστόσο, να σημειωθεί πως για να ενεργοποιηθεί η χρονοχρέωση για το νυχτερινό ρεύμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρώσουν ένα χρηματικό ποσό.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν πως ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα τους. Επίσης, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει διαφορετική χρέωση για την κατανάλωση της για τις ημερήσιες ζώνες, και διαφορετική, για τις νυχτερινές ζώνες, η χρέωση για τις οποίες θα είναι μειωμένη. 

Επίσης, διευκρινίζεται πως οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζουν το ποσό για τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της μειωμένης ζώνης. 

Αφήστε μια απάντηση