ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς

Στην καταβολή του έκτακτου επιδόματος προσωπικής διαφοράς ύψους 258 εκατ. ευρώ προχωρούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα γίνουν σταδιακά από σήμερα Πέμπτη 30 Μαρτίου το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν αύριο Παρασκευή 31 Μαρτίου. Δικαιούχοι του έκτακτου αυτού επιδόματος είναι οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι παράλληλα έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων (καθαρό ποσό προ φόρου) έως 1.600 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος προσωπικής διαφοράς είναι κλιμακούμενο, από 200, 250, έως και 300 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης και από το εάν κατά το προηγούμενο διάστημα ο συνταξιούχος είδε κάποιου είδους ωφέλεια από τις αυξήσεις που δόθηκαν.


300 ευρώ θα λάβει η πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριμένα:

  • Συνταξιούχοι με ποσά από 800 έως 1000 ευρώ, που δεν πήραν καθόλου αύξηση.
  • Συνταξιούχοι με ποσά έως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση.
  • Συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.000 έως 1.100 ευρώ, που επίσης δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς και είχαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.


250 ευρώ θα λάβουν:

  • Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν αυξήσεις και είχαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  • Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά πήραν μικρότερη αύξηση έως 3,49%.


200 ευρώ θα λάβουν:

  • Συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600, που έλαβαν αύξηση έως 3,49%.
  • Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ, που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%.


Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Επίσης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.
 

Οι συνταξιούχοι (δικαιούχοι και μη) της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα έχουν τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία αύριο στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην επιλογή: «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» για «συνταξιούχους». Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Έλεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΦΜ:

ΑΜΚΑ:

Σύμφωνα με το άρθρο 80 “Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022” Ν. 5036/2023, ΔΕΝ είστε δικαιούχος έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, για έναν από τους παρακάτω λόγους:

Είτε,
I) ΔΕΝ σας καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Είτε,
II) ΔΕΝ εμπίπτετε στις διατάξεις του άρθρου 80 του ως άνω Νόμου, καθώς για να λάβετε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να διαθέτετε προσωπική διαφορά και το άθροισμα των κύριων συντάξεων σας και συγκεκριμένα το καθαρό προ φόρου ποσό τους να μην υπερβαίνει τα χίλια εξακόσια (1.600) ευρώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Αφήστε μια απάντηση