ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δυστυχώς, η υπόθεση αναβάλλεται εκ νέου για την 4-4-2023.

Μάλλον η ΔΕΗ δεν επιθυμεί να γίνει το δικαστήριο αυτό για προφανείς λόγους.

Θα προσπαθήσουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει και να κερδίσουμε.

Αφήστε μια απάντηση