Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τα παιδιά των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Κλάδος Εκπαίδευσης της ΔΠΕΚΠ από το 1995 μεριμνά, πέρα από τις κύριες δραστηριότητές του, και για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των παιδιών των εργαζόμενων και των συνταξιούχων στη ΔΕΗ Α.Ε.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η ΔΠΕΚΠ, πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε πολλά παιδιών απ όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, κρίνοντας από τα σχόλια τόσο των γονέων όσο και των ίδιων των παιδιών.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τον εαυτό του. Ειδικότερα, ο στόχος είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν και να εντοπίσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Επιπλέον η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των παιδιών καθώς και η ψυχική ενδυνάμωση Θα τους βοηθήσει να είναι σε Θέση να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και μετέπειτα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Είναι μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία βασίζεται σε προηγμένες ψυχομετρικές μεθοδολογίες και μαθηματικά μοντέλα ώστε να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο. Ετσι, είναι πιο εύκολο για το άτομο να διερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος τις επαγγελματικές επιλογές και προοπτικές του. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ερωτηματολόγια ικανοτήτων -δεξιοτήτων, επαγγελματικών ενδιαφερόντων, επαγγελματικής προσωπικότητας και εργασιακών αξιών.
Η κατάλληλη στιγμή για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ξεκινά από την ηλικία των 15 ετών. Ο Κλάδος Εκπαίδευσης συνεχίζοντας να παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περεταίρω για τα παιδιά τους, ηλικίας 15 – 18 ετών, να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, (κα Παπαδημητρίου, κα Παπαγεωργίου, κα Σκάρπου & κα Ταχυρίδου).
Χαλκοκονδύλη 30 104 32, Αθήνα dei.gr
+30 210 529 2074

Αφήστε μια απάντηση