ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΔΙΚΗΣ ΠΟΣ ΔΕΗ + ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΣτΕ την 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΔΙΚΗΣ ΠΟΣ ΔΕΗ + ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΣτΕ την 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η δίκη θα αναβληθεί από τον Εισηγητή του Δ’ Τμήματος ΣτΕ  εκ νέου (δυστυχώς λόγω μη αποστολής των αναγκαίων στοιχείων του διοικητικού φακέλου από την ΔΕΗ) για τη δικάσιμο της 20/12/2022.

Δυστυχώς από μέρους των δικηγόρος των προσφευγουσών ΠΟΣ ΔΕΗ και ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πέρα από διαμαρτυρία για τις συνεχείς αναβολές δεν μπορεί (δικονομικά) να λάβει χώρα κάτι άλλο..

Αφήστε μια απάντηση