Εκτύπωση εξοφλητικών, κύριας και επικουρικής.

Εκτύπωση εξοφλητικών, κύριας και επικουρικής.

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας Σύνταξης

Για να εκτυπώσουμε τα εξοφλητικά των συντάξεών μας, ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

Πληκτρολογούμε e-ΕΦΚΑ

Επιλέγουμε ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Επιλέγουμε «Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας

Στο «2. Ενημερωτικά σημειώματα κύριων συντάξεων από 1-1-2019» στο τέλος της επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία»

Στη σελίδα που εμφανίζεται πατάμε στο «Συνέχεια στο TAXISNET»

Στη συνέχεια στη νέα σελίδα, δίνουμε τα στοιχεία μας του Taxisnet (τα στοιχεία που καταθέτουμε φορολογική δήλωση) και πατάμε στο «Είσοδος»

Πατάμε στο «Αποστολή»

Στη νέα σελίδα συμπληρώνουμε τον Α.Μ.Κ.Α. μας και επιλέξουμε «Είσοδος»

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε τι θέλουμε, ποιο έτος και ποιο μήνα και ακολουθούμε τις οδηγίες.

Στις επόμενες οθόνες εμφανίζονται και η κύρια σύνταξη και η επικουρική.

Επιλέγουμε ποια θέλουμε και την εκτυπώνουμε.

Αφήστε μια απάντηση