“Ακτινογραφία” μεταβολής καθαρών αποδοχών αν και εφόσον οι αυξήσεις από 1-1-2023 είναι 7% και καταργηθεί και η Εισφορά Αλληλεγγύης

“Ακτινογραφία” μεταβολής καθαρών αποδοχών αν και εφόσον οι αυξήσεις από 1-1-2023 είναι 7% και καταργηθεί και η Εισφορά Αλληλεγγύης

Αφήστε μια απάντηση