72 χρόνια μετά (Δ)ΕΗ…

72 χρόνια μετά (Δ)ΕΗ…

Σαν σήμερα στις 7 Αυγούστου του 1950 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 169 του Α΄ Τεύχους ο Νόμος 1468/1950 «περί ιδρύσεως δημοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού». Στην παράγραφο 2 του πρώτου άρθρου αναφέρεται ότι «…ο οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος…»72 χρόνια μετά τα γενέθλια της Επιχείρησης την βρίσκουν να έχει περιέλθει στα χέρια των ιδιωτών, να την ενδιαφέρουν μόνο τα κέρδη των ιδιοκτητών της, οι τιμές του παραγόμενου ρεύματος να έχουν εκτοξευθεί στον ουρανό και τα 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές να τζογάρουν κάθε μήνα για τον φθηνότερο πάροχο.Έργο των Αρίστων και αυτό. Αυτών που κάνανε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας κουρέλι.

Γιώργος Αδαμίδης

Αφήστε μια απάντηση