Ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει να ελέγχει όλες τις συντάξεις χηρείας που πέρασαν την τριετία

Ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει να ελέγχει όλες τις συντάξεις χηρείας που πέρασαν την τριετία

Ψηφιακά εργαλεία παρέχει στον ΕΦΚΑ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να είναι σε θέση να διασταυρώνει στοιχεία για τις συντάξεις χηρείας, αλλά και στοιχεία για το χρόνο στράτευσης όσων θέλουν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης.

Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπεται αφενός η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφετέρου η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από Στρατολογία» στο υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαδικτυακή υπηρεσία για τα στοιχεία φορολογικού μητρώου και εισοδήματος που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα διαθέσει στον ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία εισοδήματος φυσικού προσώπου:

  • Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.
  • Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης.
  • Ένδειξη προέλευσης αποδοχών για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες.
  • Ένδειξη προέλευσης καθαρών κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπής.
  • Ένδειξη αν υπάρχει άλλη πηγή εισοδήματος στην αλλοδαπή.
  • Ένδειξη για εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση.
  • Ένδειξη για καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης.

Η διάθεση των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ και προς διευκόλυνση των αρμοδιοτήτων του για τη διαπίστωση ενδεχόμενων μειώσεων στις συντάξεις χηρείας.

Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει να ελέγχει όλες τις συντάξεις χηρείας που πέρασαν την τριετία για να διαπιστωθεί αν τελέστηκε νέος γάμος και αν οι δικαιούχοι εργάζονται ή παίρνουν και δεύτερη σύνταξη με στόχο να εντοπίζονται άμεσα οι κατηγορίες που θα έχουν περικοπές βάσει νόμου και να επιστρέφονται τα ποσά με παρακράτηση του 1/10 της σύνταξής τους.

Αν στη λήξη της πρώτης τριετίας δεν συντρέχει λόγος περικοπής και ο χήρος ή η χήρα δεν ξαναπαντρεύτηκε, δεν εργάζεται και δεν παίρνει δική του/της σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας δεν περικόπτεται και συνεχίζει να καταβάλλεται στο ποσό που είχε διαμορφωθεί μετά τον νόμο 4611/2019, δηλαδή στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Αφήστε μια απάντηση