Εφορία: Ενεργοποιεί δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές

Εφορία: Ενεργοποιεί δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές

Δύο ιδιαίτερα σημαντικές εφαρμογές ενεργοποιούνται τον Σεπτέμβριο και στοχεύουν αφενός στη διευκόλυνση των φορολογούμενων, αφετέρου στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η πρώτη εφαρμογή που ενεργοποιείται με καθυστέρηση λίγων μηνών, αφορά τις δηλώσεις κληρονομιών. Με τη νέα διαδικασία που θα ακολουθήσουν κληρονόμοι και συμβολαιογράφοι μπαίνει τέλος στην ουρά της εφορίας αφού όλα θα γίνονται με λίγα κλικ, ενώ η δεύτερη που αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων αφορά το σύστημα Eispraxis.

Το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε οφειλέτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τις οφειλές του, τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία του και τις συναλλαγές του. To Eispraxis θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, από το σύστημα «Εργάνη», το ΓΕΜΗ και το Μητρώο των Πολιτών. Στη συνέχεια και αφού θα κάνει ανάλυση των στοιχείων, θα ενεργοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές. Επίσης θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα τακτοποίησης της εκκρεμότητας και προειδοποιήσεις για λήψη αναγκαστικών μέτρων.  Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγονται, θα επιλέγονται υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής διοίκησης. Θα παρακολουθείται η πορεία και το είδος των οφειλών καθώς και οι ενέργειες για την είσπραξή τους. Θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλληλων μέτρων. Τέλος, θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο.

Τα  στοιχεία που θα έχει στη διάθεση της η εφορία:

  • Από το Μητρώο των Πολιτών θα είναι εφικτή η λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης .
  • Από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αναζητούνται στοιχεία εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζόμενου.
  • Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης
  • Στοιχεία Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣαπό το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Δήλωση φόρου κληρονομιών

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (My Property) και οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς θα ολοκληρώνονται από το γραφείο του συμβολαιογράφου όπως ήδη συμβαίνει για τις γονικές παροχές και τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Έτσι οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τις επισκέψεις και την ταλαιπωρία στην Εφορία. Σημειώνεται ότι για τις κληρονομιές δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που εφαρμόζεται για γονικές παροχές και δωρεές προς του συγγενείς της Α΄ κατηγορίας (γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια).

Δεν είναι όμως οι μόνες εφαρμογές που θα ενεργοποιηθούν. Σύντομα μπαίνουν σε παραγωγική λειτουργία οι εφαρμογές που αφορούν την αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty  και ενεργοποίηση  ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία, καθώς και η επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς και Γονικής Παροχής.

Αφήστε μια απάντηση