ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν ισχυρών συστάσεων των πνευμονολόγων και με δεδομένη την μεγάλη αύξηση του ιοικού φορτίου του κορονωιού COVID-19 που παρατηρείται την τελευταία χρονική περίοδο, είμεθα αναγκασμένοι να αβάλλουμε την Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 6-7-2022 στην “αγορά Αργυρή”. Η αναβολή αυτή κρίνεται επιβεβλημένη από λόγους ευθύνης έναντι των μελών μας εξαιτίας ότι πολλά από τα μέλη μας ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και υφίσταται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος να υπάρξει διασπορά της νόσου με την συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστό χώρο. Η ημερομηνία συγκλήσεως της αναβληθείσης Γενικής Συνελεύσεως θα ανακοινωθεί αρμοδίως από τα όργανα του σωματείου.

Η ανακοίνωση :

Αφήστε μια απάντηση