Περιμένοντας 700.000 Συνταξιούχοι την 1-1-2023.

Περιμένοντας 700.000 Συνταξιούχοι την 1-1-2023.

Τέσσερις κατηγορίες Συνταξιούχων που κερδίζουν (διπλή αύξηση) στην κύρια σύνταξη.

Και εξηγούμε:

* Πάνω από 250.000 παλαιοί Συνταξιούχοι (πριν τον Μάιο 2016) με 30 έτη και άνω, που παίρνουν την αύξηση του επανυπολογισμού σε δόσεις.
Είδη έχουν λάβει τις 3 από τις 5 ετήσιες δόσεις για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ υπολείπεται η 4 δόση της αύξησης, που θα την πάρουν με την πρώτη σύνταξη του 2023, ενώ μέσα στο ίδιο έτος και Αναδρομικά από 1ης/1-2023 θα λάβουν και την δεύτερη αύξηση με το “ξεπάγωμα” των συντάξεων.
Το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί και το 2024, δηλαδή θα πάρουν πάλι δύο αυξήσεις: Μία που θα τους πιστωθεί από την 5η δόση της αύξησης του επανυπολογισμού και μία αύξηση που θα είναι, όπως προβλέπει ο νόμος, βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης.

* Περίπου 240.000 Νέοι (από τον Μάιο και μετά) Συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω, των οποίων η σύνταξη υπολογίστικε αρχικά με τον νόμο Κατρούγκαλου και στη συνέχεια επανυπολογιστικέ με το νόμο Βρούτση και με σημαντική αύξηση που την πήραν σε μία δόση.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι έτυχαν τις πρώτης αύξησης με το επανυπολογισμό και θα τύχουν το 2023 δεύτερης αύξησης από το “ξεπάγωμα” των συντάξεων.

* Περίπου 100.000 παλαιοί Συνταξιούχοι με λιγότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, οι οποίοι ευνοήθηκαν από το πρώτο επανυπολογισμό που έγινε με το 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), στον οποίο οι συντελεστές αναπλήρωσης κυρίως από τα 20 ως 27 έτη ασφάλισης βελτίωσαν πολλές χαμηλές συντάξεις με αυξήσεις που πληρώνονται σε 5 δόσεις από το 2019 και μετά.
Και αυτή η κατηγορία θα έχει διπλή αύξηση για το 2023, καθώς θα λάβει την 5η και την τελευταία δόση της αύξησης που προέκυψε από τον επανυπολογισμό του νόμου 4387/16 και την αύξηση που αναμένεται να αποφασιστεί για το 2023 με βάση πληθωρισμό και ρυθμό ανάπτυξης που θα έχει η οικονομία το 2022.

* Τουλάχιστον 100.000 παλαιοί Συνταξιούχοι με 30 έτη και άνω που έχουν μείνει εκτός επανυπολογισμού διότι δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία στα μητρώα τους για το χρόνο ασφάλισης τους και τις εισφορές τους.
Οι 100.000 Συνταξιούχοι είναι από τους παλαιούς (πριν τον Μάιο του 2016) και δεν είχαν ούτε τον πρώτο επανυπολογισμό σύνταξης με το νόμο Κατρούγκαλου λόγω ελλιπών στοιχείων.
Ο επανυπολογισμός θα γίνει μια και καλή τώρα από τον ΕΦΚΑ με τα ποσοστά του νόμου Βρούτση και εκτιμάται ότι τουλάχιστον οι 50.000 θα πάρουν την αύξηση του επανυπολογισμού, στην οποία θα έρθει να προστεθεί και η αύξηση της κυβέρνησης με το “ξεπάγωμα” των συντάξεων από το 2023.

Από το κ. Γεν. Γραμματέα
* Δύναμη μας, η ενημερωσή σας *

Αφήστε μια απάντηση