Κλειδί η 35ετία για σύνταξη, «παράθυρο» για χιλιάδες ασφαλισμένους

Κλειδί η 35ετία για σύνταξη, «παράθυρο» για χιλιάδες ασφαλισμένους

Παράθυρο για πρόωρη συνταξιοδότηση, πριν τα 62, έχουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι χρησιμοποιώντας τις διατάξεις της 35ετίας σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το τρέχον έτος οι ασφαλισμένοι που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, καθώς θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα για πρώτη φορά, είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι που ενώ είχαν κατοχυρώσει -σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς- τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (συμπλήρωση 35ετίας) είτε το 2010 είτε το 2011 είτε το 2012, ακολουθούν τα νέα μεταβατικά όρια ηλικίας και συμπληρώνουν το 2021 το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας, θεμελιώνοντας δικαίωμα για συνταξιοδότηση. Το 2022 επίσης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 62ο έτος και 40 χρόνια ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η 35ετία συμπληρωθεί ως τις 31/12/2021 τότε ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει όριο ηλικίας μικρότερο των 62 ετών και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την κατοχυρωμένη ηλικία ακόμη και αν την συμπληρώνει μετά το 2022, που η συνταξιοδότηση απαιτεί ηλικία 62 και 40ετία.Πάντως ιδιαΊτερα ευνοική και στην κατηγορία της συνταξιοδότησης με 35ετια είναι και η εξαγορά πλασματικών ετών.
Τονίζεται ότι η συνταξιοδότηση με 35ετία εφαρμόζεται διαφορετικά σε Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία και ΙΚΑ ως εξης:.

-Στους μεν ασφαλισμένους του Δημοσίου με ένσημα πριν το 1983 το όριο ηλικίας για την 35ετία καθορίζεται αφού συμπληρωθεί και το 58ο έτος.

-Στους ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων(ΔΕΚΟ-τράπεζες-ΜΜΕ), με ένσημα πριν το 1983 το όριο ηλικίας καθορίζεται με τη συμπλήρωση των 35 ετών εργασίας και με βάση το 58ο έτος, χωρίς να είναι απαραίτητα 58 οι ασφαλισμένοι όταν έχουν την 35ετία.

-Στο ΙΚΑ η 35ετία (10.500 ένσημα) θα πρέπει να υπάρχει ως το 2012 για να κατοχυρωθούν όρια ηλικίας μικρότερα των 67 και των 62 με 40 χρόνια.Ειδικότερα:

ΔΗΜΟΣΙΟ- Σύνταξη με 35ετία

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 έτη ασφάλισης αλλά και όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61ο και 6 μήνες. Συγκεκριμένα:

Αν τα 58 και η 35ετία συμπληρώθηκαν το 2015 ή το 2016 ή το 2017 ή το 2018 κάποιος μπορεί άμεσα να αποχωρήσει.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώνονται εντός του 2019 τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει το 60ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας του.
Αν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2020 τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας του.
Aν η 35ετία και τα 58 συμπληρώθηκαν το 2021 τότε ο ασφαλισμένος για να αποχωρήσει θα πρέπει να συμπληρώσει το 61ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας του.

ΔΕΚΟ και Τράπεζες- 35ετία

Για να μπορέσει κάποιος υπάλληλος να συνταξιοδοτηθεί με το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος στα ταμεία των πρώην ΔΕΚΟ και των Τραπεζών (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠ -ΔΕΗ, ΕΤΕ, Ιονική – Λαϊκή κλπ) και να έχει πρώτη ημέρα ασφάλισης πριν την 1/1/1983. Αν συμπληρώνει αυτήν την προϋπόθεση τότε το όριο ηλικίας ορίζεται με βάση το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας. Συγκεκριμένα:

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε από τον 8ο έως τον 12/2015 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 58 και 6 μήνες.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2016 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 59.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2017 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 59 και 6 μήνες.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2018 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 60.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2019 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 60 και 6 μήνες.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2020 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 61.

-Αν η 35ετία συμπληρώθηκε το 2021 τότε κάποιος μπορεί να αποχωρήσει στα 61 και 6 μήνες.

Επισημαινεται ότι φέτος ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος σύγκλισης όλων των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στον γενικό κανόνα της εξόδου στα 62 ή τα 67. Ωστόσο, χιλιάδες ασφαλισμένοι διατηρούν το δικαίωμα της πρόωρης εξόδου. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το νέο έτος δεν αφορούν όλους τους ασφαλισμένους και μπορούν οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν την εργασία τους με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον:

-Έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν θίγονται από τις αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1/1/2022 και εφεξής.

-Έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό όριο των διατάξεων μετά την 1.1.2022, η σύνταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο -μεταβατικό- όριο ηλικίας.

-Έχουν δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης και μετά την 1/1/2021, καθώς ισχύει κανονικά και δεν καταργείται.

Επισημαίνεται ότι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος επέρχεται όταν ο ασφαλισμένος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α) έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και

β) έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη λήψη του ποσού που αναλογεί.

Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν, δηλαδή «να κλειδώσουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν», με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης.

Όσοι ασφαλισμένοι στην περίοδο των μεταβατικών διατάξεων δεν είχαν συμπληρώσει ούτε το όριο ηλικίας ούτε τα συντάξιμα χρόνια θίγονται από τις ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από την 1/1/2022. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα συνταξιοδοτηθούν στα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης ή στα 62 με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη αν έχουν 40 συντάξιμα έτη.

Αφήστε μια απάντηση