Τι σημαίνει στην πράξη το “ψαλίδι” ✂️ στις συντάξεις χηρείας!

Τι σημαίνει στην πράξη το “ψαλίδι” ✂️ στις συντάξεις χηρείας!

Πώς θα διαμορφωθεί το ύψος των απονεμομενων συντάξεων αν εφαρμοστεί η χορήγηση μιας εθνικής σύνταξης για όλες τις συντάξεις που λαμβάνει κάποιος.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι

Και εξηγούμε:

Η εγκύκλιος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για μια ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ στις συντάξεις ΧΗΡΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κ.λ.π., έχει δημιουργήσει ανησυχία σ’ αυτούς που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2022 και μετά, δεδομένου ότι αν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει σε περιορισμό των συντάξεων μελλοντικών ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

Η ΜΕΙΩΣΗ, κατά τη δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού, απεφεύχθη για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31-12-2021.
Το θέμα επανεξετάζεται από το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου όπως και ο αρμόδιος Υπουργός, να καταλήγει σε δίκαιες λύσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, πάντοτε εντός των πλαισίων και ορίων που αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, να καταλήγουμε σε επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις της εποχής μας.

* Τι προβλέπει το σενάριο χορήγησης μια εθνικής σύνταξης.

Ας δούμε λοιπόν πως θα διαμορφωθεί το ύψος των απονεμομένων συντάξεων αν εφαρμοστεί η χορήγηση μιας Εθνικής Σύνταξης για όλες τις συντάξεις που λαμβάνει κάποιος.

– Έστω αποβιώσας Συνταξιούχος που έχει συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη ασφάλισης, λαμβάνοντας μικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.200 ευρώ.

– Εξ αυτών τα 816 είναι ανταποδοτική σύνταξη και τα 384 εθνική.

– Αν δικαιούχος χήρα έχει πάρει δική της σύνταξη με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, δηλαδή λαμβάνει 550 ευρώ, εκ των οποίων τα 384 είναι εθνική σύνταξη και τα 166 ανταποδοτική, τότε ως σύνταξη θανάτου θα λάβει 571 ευρώ για την πρώτη τριετία από το θάνατο και (κατώτατο όριο) μετά την πάροδο της τριετίας.

– Έτσι λοιπόν η δικαιούχος για μια τριετία θα πάρει αθροιστικά 1.121 ευρώ και μετά την τριετία αθροιστικά 934 ευρώ.

– Τα ποσά αυτά, αν εφαρμοστούν το προηγούμενο καθεστώς (εθνική σύνταξη για κάθε σύνταξη), θα ήταν αντίστοιχα 1.390 ευρώ για την πρώτη τριετία και 970 μετά την τριετία.

* Τι ισχύει αν προηγηθεί η σύνταξη χηρείας.

Η χορήγηση μιας εθνικής σύνταξης καταλήγει σε διαφορετικά ποσά, αν έχει προηγηθεί η απονομή της σύνταξης χηρείας σε σχέση με την σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.

– Αν λοιπόν προηγηθεί η χηρείας, τότε η δικαιούχος του προηγούμενου παραδείγματος θα λάβει από την σύνταξη χηρείας για μια τριετία 840 ευρώ και μετά την τριετία 420 ευρώ.

1. Αν λάβει δική της σύνταξη εντός της τριετίας, το ποσό που θα λάβει θα είναι 321 ευρώ.

2. Αν συνταξιοδοτηθεί μετά την τριετία από δικό της δικαίωμα, το ποσό που θα λάβει θα είναι 415 ευρώ.

– Έτσι λοιπόν στην πρώτη περίπτωση αθροιστικά θα λάβει για μια τριετία 1.161 ευρώ και μετά την τριετία 835 ευρώ.

– Στην δεύτερη δε περίπτωση (μόνο χηρείας) το ποσό θα είναι την πρώτη τριετία 840 ευρώ και αφ’ ης λάβει από ίδιο δικαίωμα, μετά την τριετία το ποσό θα διαμορφωθεί αθροιστικά σε 835 ευρώ.

Δηλαδή θα λαμβάνει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα ελάμβανε αν δεν έπαιρνε δική της σύνταξη.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, θα είναι ιδιαίτερα θετικό το Υπουργείο να μελετήσει τις προτάσεις μας και να καταλήξει σε λύσεις που θα χαρακτηρίζονται από κοινωνικοασφαλιστική δικαιοσύνη, διατηρώντας τις συνταξιοδοτικές παροχές στα επίπεδα μέχρι και 31-12-2021

Το Δ/Σ
Πιο αναλυτικά δεν γίνεται!!!

Αφήστε μια απάντηση