ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ:  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ (Α.Κ.Α.ΓΕ.) ή (Ε.Α.Σ) (Ν.3863/10,Ν.3865/10) – (Αρθ.29 Ν. 3986/11) ΠΟΥ ΕΧΩ  ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ??

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ (Α.Κ.Α.ΓΕ.) ή (Ε.Α.Σ) (Ν.3863/10,Ν.3865/10) – (Αρθ.29 Ν. 3986/11) ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ??

Και εξηγούμε:
Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου. 149 του Ν. 3655/2008 και για χάριν συντομίας αποκαλείται (Α.Κ.Α.ΓΕ.)Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, διατίθενται για την κάλυψη των ελλειμμάτων των κλάδων Κύριας σύνταξης των Φ.Κ.Α. Μετά την 1/1/2015 τα ποσά της “Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων” μεταφέρονται και αποτελούν έσοδο του ΑΚΑΓΕ, με σκοπό την δημιουργία αποθεματικών για τη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1/1/2019 και μετά, για την διασφάλιση των συντάξεων Νέων Γενεών.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 θεσπίστηκε ειδική μηνιαία ( Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για τις συντάξεις Κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες είναι άνω των 1.400 ευρώ τα ποσοστά της οποίας αναπροσαρμόστηκαν από 1/8/2011 με τις διατάξεις του αρθ. 44 Ν.3986/2011.
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Κ. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ??
Συνάδελφοι και φίλοι,το Υπουργείο Εργασίας στο Νέο σύστημα Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης του γνωστού μας “Κουμπαρά” του κ. Τσακλόγλου που ισχύει από 1/1/2022, κύριος “ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ” θα είναι το Α.Κ.Α.ΓΕ που έχει σήμερα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΩ των 10 ΔΙΣ ευρώ, αλλά και από το τακτικό κρατικό προϋπολογισμό θα χρηματοδοτηθεί το μεταβατικό κόστος που απαιτεί το κτίσιμο Κεφαλαιοποιητικού ” Κουμπαρά” στην επικουρική Ασφάλιση.

Από το Γενικό Γραμματέα,
κ. Αναγνωστόπουλο Κυριάκο

Αφήστε μια απάντηση