Συντάξεις: Πότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών ετών

Συντάξεις: Πότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών ετών

Τι αλλάζει στην υποβολή της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών για τη συνταξιοδότηση – Πόσο κοστίζει η εξαγορά

Το δικαίωμα αναγνώρισης  πλασματικών ετών προκειμένου να κατοχυρώσετε νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης η να αυξήσετε ποσό της σύνταξής σας , παραμένει «ενεργό» και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021  όπως επισημαίνεται στην  εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Πάνου Τσακλόγλου.

Επομένως όπως διευκρινίζει  η εγκύκλιος οι ασφαλισμένοι δε χρειάζεται να σπεύσουν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη καθώς η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν και το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο διαπιστώνεται ότι από 18.07.2018 δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ ως προς το χρόνο υποβολής αιτήσεως αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης και των συνεπειών αυτής και, έκτοτε, είναι δυνατή η θεμελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο με την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι οδηγίες που δίνονται μέσω της εγκυκλίου έρχονται αφενός συμπληρωματικά σε πρόσφατες και παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου προς τους ασφαλισμένους, σχετικά με την άσκηση θεμελιωμένου ή κατοχυρωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ακόμα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου σε απάντηση ερωτημάτων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, Ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να θεμελιώσουν ή κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό όριο παροτρύνονται να μην βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ή και την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά μπορούν να υποβάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συμπληρωματικά , για την εξαγορά πλασματικών ετών υπενθυμίζουμε τα εξής:

  • Η εξαγορά πλασματικών όπως για παράδειγμα χρόνος για τα τέκνα, τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και τη στρατιωτική θητεία των ανδρών εξακολουθεί να αποτελεί  «διαβατήριο» για την έξοδο στη σύνταξη έως και εννέα χρόνια νωρίτερα.
  • Οι ασφαλισμένοι όσον αφορά την εξαγορά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες , στους εργαζόμενους στο δημόσιο και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Εργαζόμενοι στο δημόσιο: Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα και να πληρώσουν όποτε θέλουν πριν η μετά τη συνταξιοδότηση.
  • To κόστος της εξαγοράς εξισώθηκε στο 20%  από 1/1/2020 και για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν το προνόμιο τα προηγούμενα χρόνια να εξαγοράζουν πλασματικά φθηνότερα.

Ωστόσο το προνόμιο της φθηνότερης εξαγοράς παραμένει για τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν  υποβάλλει σχετική αίτηση τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτοί έχουν κατοχυρώσει την εξαγορά με κόστος που ίσχυε την χρονιά υποβολής της αίτησης.

Τα πλασματικά έτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμα έως απαραίτητα για τους δημοσίους υπαλλήλους  οι οποίοι επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 55 μέχρι και 62 με τις διάφορες διατάξεις περί 35ετίας, 25ετίας και 37ετίας στο Δημόσιο. Ακόμη και μετά το 2022, οπότε και ομογενοποιούνται όλα τα όρια στα 62 και τα 67, οι θεμελιωμένοι εντός της μεταβατικής περιόδου θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα με βάση το όριο που θεμελίωσαν.

Επίσης σημαντικό όφελος θα έχουν από την εξαγορά και όσοι συνταξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης καθώς όσο μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος τόσο μεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώμενη σύνταξή του, σύμφωνα με το νόμο Βρούτση που άρχισε ήδη να εφαρμόζεται.

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: Η αναγνώριση πλασματικών ετών είναι χρήσιμη και γι΄αυτήν την κατηγορία ιδίως στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος χρειάζεται να προσθέσει 3-4 πλασματικά έτη και να πιάσει το όριο των 40 ετών ασφάλισης για να βγει στη σύνταξη στα 62. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι εν λόγω ασφαλισμένοι που θα υποβάλλουν σήμερα αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών θα λάβουν σε 6 μήνες πράξη καταλογισμού οφειλής που θα τους καλεί να πληρώσουν εφάπαξ η σε δόσεις το συνολικό ποσό για την εξαγορά.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν  «οι εν λόγω ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα δε χρειάζεται να σπεύσουν τώρα εξαιτίας της ανησυχίας τους να πληρώσουν ποσά ,μεγαλύτερα η μικρότερα για να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια, 10 χρόνια πριν βγουν στη σύνταξη. Το καλύτερο είναι να υπολογίσουν με προσοχή τον τελευταίο έτος πριν από τη συνταξιοδότησή τους πόσα χρόνια έχουν πραγματικά ανάγκη να εξαγοράσουν.»

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπολογισμός των πλασματικών και ο καταλογισμός οφειλής μπορεί εντός του επόμενου διαστήματος να ανατεθεί και σε ιδιώτες ,δικηγόρους η φοροτεχνικούς οι οποίοι θα αμείβονται από τον ΕΦΚΑ.

Πόσο κοστίζει η εξαγορά

Tο μηνιαίο κόστος εξαγοράς για τον κλάδο κύριας ασφάλισης όλων των πλασματικών χρόνων προσδιορίζεται σε ποσοστό 20% επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (δηλαδή 4% για 2 έτη, 6% για 3 έτη κ.ο.κ.).

Για παράδειγμα μισθωτός  υποβάλλει μαζί με την  αίτηση  συνταξιοδότησης τον Οκτώβριο του 2021 και αίτηση για  αναγνώριση 36 μηνών πλασματικού χρόνου τέκνων.  Οι αποδοχές του ανέρχονται σε  1850 ευρώ. Ο εν λόγω μισθωτός θα καταβάλει εισφορά  370 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (1.850 Χ 20%). Το συνολικό ύψος της εξαγοράς ανέρχεται σε 13.320 ευρώ (370 μηνιαίο κόστος Χ 36 αναγνωριζόμενοι μήνες) και μπορεί να καταβληθεί είτε σε 36 δόσεις είτε με παρακράτηση ποσοστού ¼ της σύνταξης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής, ώστε να λάβει χώρα έκπτωση 6% συνολικά (2% για κάθε ολόκληρο 12μηνο) και να διαμορφωθεί το ποσό αυτό σε 12.520 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά οι μη μισθωτοί για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα πλασματικού χρόνου, καταβάλλουν την  εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Για παράδειγμα , ελεύθερος επαγγελματίας- ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ- που επέλεξε την 2η ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2021 –  υποβάλλει τον Οκτώβριο   αίτηση για αναγνώριση 4 ετών πλασματικού χρόνου .

Ο εν λόγω ελεύθερος επαγγελματίας θα   καταβάλει για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα 186 ευρώ. Συνολικά το κόστος αναγνώρισης για 48 μήνες- εάν καταβληθεί σε δόσεις ή με παρακράτηση από την σύνταξη- ανέρχεται σε 8.928 ευρώ. Αν  καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 8% το ποσό ανέρχεται σε 8.213,76 ευρώ.

Ωστόσο οι ειδικοί στην ασφάλιση παρατηρούν ότι μικρός αριθμός ασφαλισμένων κάνει χρήση του κινήτρου της έκπτωσης καθώς τα ποσά είναι υψηλά για να καταβληθούν στο σύνολό τους με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να προτιμούν 

Αφήστε μια απάντηση