Σύνταξη με κρατήσεις σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Σύνταξη με κρατήσεις σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων οφειλετών του ΕΦΚΑελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων με χρέη έως 20.000 ευρώ, καθώς και αγροτών με οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ. Ο ΕΦΚΑ με νέες διευκρινίσεις υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση υπερβάλλοντος ποσού, η έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται την πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα. Επίσης, επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου η οφειλή έχει προκύψει από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, το όριο για τη χορήγηση σύνταξης ανέρχεται και για τους αγρότες σε 20.000 ευρώ. Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών σε δόσεις τις οποίες κατέβαλε κανονικά, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ποσού. Να σημειωθεί ότι η εξόφληση του χρέους θα γίνεται με παρακράτηση της οφειλής από τις καταβαλλόμενες συντάξεις, σε έως 60 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα είναι τα 50 ευρώ.

• Τι ισχύει όταν η οφειλή υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η εξόφληση του συγκεκριμένου χρέους, πέραν του ορίου των 20.000 ευρώ για όλα τα ταμεία ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονικό όριο, τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα πραγματοποιείται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την εξόφλησή του.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών το υπερβάλλον ποσό, τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης οριοθετείται την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που θα πραγματοποιηθεί η σχετική εξόφληση.

Μέσω παρακράτησης από τις συντάξεις η εξόφληση χρεών έως 20.000 ευρώ των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε περίπτωση που κοινοποιηθεί οφειλή σε ασφαλισμένο που έχει υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να καταβάλει μόνο το υπερβάλλον ποσό για να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και όχι το σύνολο της οφειλής του.

Αν όμως το αίτημα συνταξιοδότησης απορριφθεί, επειδή ο οφειλέτης – υποψήφιος συνταξιούχος δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα το υπερβάλλον ποσό, τότε θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση συνταξιοδότησης.  

Τα νέα ποσά που ανοίγουν τον δρόμο προς τη συνταξιοδότηση ισχύουν για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Με τις διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ δε, φαίνεται πως ειδικά για τον ΟΑΕΕ και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 10 Νοεμβρίου 2020, θα πρέπει να εκδίδεται απορριπτική απόφαση, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής.

Οσο για τους υποψήφιους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται, οι όποιες οφειλές προκύψουν μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης δεν προσμετρώνται στο συνολικό αρχικό ποσό που έχει προκύψει.  

Τέλος, ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι εάν υποψήφιος συνταξιούχος, ως ασφαλισμένος, είχε ρυθμίσει την οφειλή του σε δόσεις και τις κατέβαλε κανονικά μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε το ύψος των οφειλών του, που εν πολλοίς θα καθορίσει και την τύχη της σύνταξής του, θα καθοριστεί βάσει του εναπομείναντος ποσού της ρυθμισμένης οφειλής.

Αφήστε μια απάντηση