ΕΦΚΑ: Νέες υπηρεσίες θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης με τους ασφαλισμένους από το «MyEFKAlive»

ΕΦΚΑ: Νέες υπηρεσίες θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης με τους ασφαλισμένους από το «MyEFKAlive»

Προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ «myEfka.Live. gov.gr» προβλέπει απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα οι νέες υπηρεσίες που θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ ασφαλισμένων και υπαλλήλων του e- ΕΦΚΑ είναι:

1. Επίδομα Ασθένειας

2. Επίδομα Μητρότητας

3. Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας Τμήμα Μη-τρώου και Ασφαλιστικού Βίου

4. Βεβαίωση Ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσίας)ADVERTISING

5. Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

6. Ασφαλιστική Ικανότητα

7. Απογραφή Ασφαλισμένου

8. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

9. Βεβαίωση Απογραφής Τμήμα Συντάξεων-Πληρωμών

10. Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

11. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης Τμήμα Διοικητικού-Πληροφόρησης Πολιτών

12. Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Με την προσθήκη στο myEFKAlive των εξής παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη ως εξής:

1. Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς

2. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς

3. Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογρα-φικού Δελτίου Αγροτών

4. Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης μέσω ΥΔΑΑΒ.

Αφήστε μια απάντηση