Συντάξεις: Κλείδωσαν αναδρομικά από 500 ως 3.400 ευρώ για 400.000 συνταξιούχους [πίνακες]

Συντάξεις: Κλείδωσαν αναδρομικά από 500 ως 3.400 ευρώ για 400.000 συνταξιούχους [πίνακες]

Πακέτο αναδρομικών ως 3.400 ευρώ κλείδωσε για 400.000 συνταξιούχους από την επιστροφή μειώσεων 11 μηνών σε επικουρικές και Δώρα.

Ανεξάρτητα από το τι θα πουν τα Ανώτατα Δικαστήρια (ΣτΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο), το βέβαιο είναι πως κερδίζονται οριστικά τα αναδρομικά 11 μηνών από τις μειώσεις επικουρικών και από τα Δώρα για περίπου 400.000 συνταξιούχους που κατέθεσαν αγωγές διεκδικήσεων μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

Αυτές οι διεκδικήσεις αναγνωρίζονται ως ισχυρές από το νόμο 4714/2020 και οι συνταξιούχοι, εφόσον τις κερδίζουν, θα παίρνουν τα ανάλογα ποσά αναδρομικών!

Οσες αποφάσεις βγαίνουν μέχρι στιγμής από τα Πρωτοδικεία για τις εν λόγω υποθέσεις δικαιώνουν τους συνταξιούχους. Η επικείμενη -εντός του Σεπτεμβρίου- απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής και «πιλότος» ώστε οι χιλιάδες ομαδικές αγωγές που είναι σε εκκρεμότητα να αντιμετωπιστούν ενιαία και το 11μηνο των αναδρομικών στις επικουρικές να επιστραφεί χωρίς χρονοτριβή με ρύθμιση της κυβέρνησης, όπως έγινε και με τις κύριες και το νόμο 4714/2020.

Με τον νόμο αυτό πληρώθηκε ένα μέρος των αναδρομικών που αφορά επιστροφές 11 μηνών από αντισυνταγματικές περικοπές στις κύριες συντάξεις και έμειναν απ’ έξω τα αναδρομικά επικουρικών και τα Δώρα, παρότι είχαν τις ίδιες αντισυνταγματικές περικοπές. Ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα αναδρομικά επικουρικών και Δώρων μόνον όσοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020. Αντίθετα, οι αγωγές μετά τον Οκτώβριο του 2020 καθίσταται ανίσχυρες σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, γιατί, όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 114, μετά την πληρωμή των ποσών για τις κύριες συντάξεις οι απαιτήσεις των συνταξιούχων αποσβένονται, εκτός όσων έχουν εκκρεμείς δίκες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και οι δίκες αυτές αφορούν σε αξιώσεις πέραν των αναδρομικών που πληρώθηκαν.

Στην πράξη ο νόμος λέει ότι όποιος πληρώθηκε τα αναδρομικά στην κύρια σύνταξη και διεκδικεί με αγωγές αναδρομικά επικουρικής σύνταξης και Δώρα, θα τα πάρει εφόσον δικαιωθεί από τα δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση να έχει ασκήσει αγωγή μέχρι την πληρωμή των αναδρομικών της κύριας σύνταξης. Την τελευταία λέξη για το πότε αποσβένονται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για αναδρομικά θα την πουν αφενός τα Πρωτοδικεία, που θα κληθούν να δεχτούν ή να απορρίψουν αγωγές ασκηθείσες μετά την πληρωμή των αναδρομικών στις κύριες συντάξεις, και το ΣτΕ, που θα πρέπει να αποφανθεί για το ίδιο ζήτημα στην υπό δημοσίευση απόφαση για τα αναδρομικά των επικουρικών.

Το ΣτΕ καλείται, μεταξύ άλλων, πρώτον, να επικυρώσει ή να ακυρώσει τη διάταξη περί απόσβεσης των αξιώσεων που λέει η παρ. 4 του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 και, δεύτερον, να επαναβεβαιώσει τις παγιωμένες αποφάσεις του (2287-2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν με τους νόμους 4054 και 4093 σε ποσά κύριων συντάξεων, σε ποσά επικουρικών συντάξεων και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Το κλειδί της επίδικης υπόθεσης, όπως εξηγεί σήμερα στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο κ. Αποστολίδης, είναι ότι, ακόμη και αν το ΣτΕ κλείσει την πόρτα για διεκδικήσεις μετά την πληρωμή του Οκτωβρίου του 2020, θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για να δικαιωθούν μαζικά οι αγωγές από τις δίκες που ήταν σε εκκρεμότητα μέχρι τις πληρωμές του Οκτωβρίου του 2020.

Σε αυτή την περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να εκδικάσουν μέσω των δικαστικών συμβουλίων όλες τις εκκρεμείς δίκες, ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν πάρει τα αναδρομικά τους οι 400.000 συνταξιούχοι με αγωγές μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 για τις περικοπές επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Αν όμως το ΣτΕ ακυρώσει το νόμο και κρίνει «οι αξιώσεις ΔΕΝ αποσβένονται για όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά τον Οκτώβριο του 2020», τότε υπάρχει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να πάρουν αναδρομικά και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν κάνει αγωγές αλλά δικαιούνται επιστροφές επικουρικών και Δώρων!

Συμψηφισμός αναδρομικών και προσωπικών διαφορών, ή και εφάπαξ πληρωμή!

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά και τις δικαστικές αποφάσεις, ο χρόνος για τον τρόπο πληρωμής των αναδρομικών θα μετρά αντίστροφα για την κυβέρνηση.

Για τους συνταξιούχους που δικαιώνονται δικαστικά τα αναδρομικά δεν μπορεί παρά να πληρωθούν εφάπαξ. Αν όμως η κυβέρνηση επιταχύνει τις εξελίξεις και φέρει μια ενιαία ρύθμιση που θα παρακάμπτει τη χρονοτριβή των δικών και θα εντάσσει στις πληρωμές αναδρομικών και τους συνταξιούχους που δεν έχουν καταθέσει αγωγές, τότε οι πληρωμές θα είναι είτε σε δόσεις είτε και με συμψηφισμό αναδρομικών με την προσωπική διαφορά που έχουν οι συνταξιούχοι ως συμπλήρωμα αντί σύνταξης.

Αν επιλεγεί ο συμψηφισμός αναδρομικών με προσωπικές διαφορές συντάξεων, τότε ένας συνταξιούχος του Δημοσίου για παράδειγμα που έχει μείωση 150 ευρώ από την ΕΑΣ και παίρνει προσωπική διαφορά 100 ευρώ, θα πάρει πίσω τα 100 ευρώ από την ΕΑΣ ως σύνταξη, μηδενίζοντας έτσι την προσωπική διαφορά, και θα μείνουν από το συμψηφισμό άλλα 50 ευρώ τα οποία θα αποδοθούν ως αναδρομικά διετίας από την ΕΑΣ με ποσό 1.200 ευρώ.

Αν επιλεγούν οι δόσεις, οι συνταξιούχοι θα πάρουν μεν επιστροφές, αλλά θα τους μείνει «αμανάτι» η προσωπική διαφορά.

Στις επικουρικές πάντως ο συμψηφισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί οι συνταξιούχοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Οπότε, φαίνεται ως πιο ενδεδειγμένη λύση να επιστραφεί το 11μηνο των αναδρομικών σε δόσεις, αν όχι και εφάπαξ όπως έγινε στα αναδρομικά των κύριων συντάξεων.

Τα αναδρομικά επικουρικών και «Δώρων» ανά Ταμείο

Τα δικαιούμενα αναδρομικά στις επικουρικές και στα Δώρα, ανά Ταμείο και ανά ποσό σύνταξης, διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για συνταξιούχους ΙΚΑ που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 312 ευρώ πριν το φόρο, τα αναδρομικά 11 μηνών είναι 2.197 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 170 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 710 ευρώ.
  2. Για συνταξιούχους Δημοσίου με επικουρική σύνταξη 379 ευρώ τα αναδρομικά 11μήνου φτάνουν στα 3.052 ευρώ, ενώ με επικουρικές των 228 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 1.606 ευρώ.
  3. Για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών με επικουρική σύνταξη 370 ευρώ τα αναδρομικά φτάνουν στα 3.396 ευρώ, ενώ με επικουρικές στα 213 ευρώ αναδρομικά 1.499 ευρώ.
  4. Για συνταξιούχους ΝΑΤ με επικουρικές στα 481 ευρώ πριν το φόρο τα αναδρομικά είναι 2.565 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 173 ευρώ βγαίνουν αναδρομικά 500 ευρώ.
  5. Για συνταξιούχους άλλων Ταμείων (Επικουρικό Εμποροϋπαλλήλων, Δικηγόρων, Αρτοποιών κ.ά.) που λαμβάνουν σήμερα επικουρική σύνταξη 371 ευρώ πριν το φόρο τα αναδρομικά φτάνουν ως 2.987 ευρώ, ενώ για επικουρικές των 185 ευρώ τα αναδρομικά βγαίνουν στα 453 ευρώ.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
 Νόμου 4051Νόμου 4093
31297392.197
29592372.075
27786351.950
26683331.877
25981321.822
24877311.748
24075301.690
22972291.616
22169281.556
20342121.055
1812411785
1692010710

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051Νόμου 4093
379125753.052
342113682.753
332109662.671
318105632.559
31097392.186
29993372.103
28388351.997
27185341.911
25680321.803
24376301.714
22871281.606
20555261.349

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051Νόμου 4093
3701301043.396
348122983.197
331109662.667
29999592.410
29592372.078
28288351.988
27285341.919
26081321.829
24777311.739
23774291.666
22470281.575
21366271.499

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ (επιστρέφεται μόνον η μείωση νόμου 4093)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαία μείωση ν. 4093 που επιστρέφεταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
4811352.565
3441822.771
2841502.284
2421061.705
2291001.614
218751.317
204701.233
19351991
19011551
17310500

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (*)

Επικουρική σήμερα (πριν το φόρο)Μηνιαίες μειώσεις που επιστρέφονταιΑναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής
Νόμου 4051Νόμου 4093
371122732.987
350116692.820
331103412.329
30796382.165
27486341.933
25078311.761
24376301.714
23068141.412
22065131.352
19841121.026
1872511810
1752310760

(*) Ενδεικτικά ποσά για συνταξιούχους από επικουρικά ταμεία Δικηγόρων, Μηχανικών, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών, Ηλεκτροτεχνιτών, Πρατηριούχων, Ποτοποιίας-Ζυθοποιίας κ.ά

Αφήστε μια απάντηση