ΟΠΕΚΑ: Καθιερώνεται ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία

ΟΠΕΚΑ: Καθιερώνεται ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία

Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ο προσωπικός βοηθός είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του, για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων του, την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του, την ισότιμη συμμετοχή του στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής του.

Το άτομο με αναπηρία θα μπορεί να αποφασίζει ποιος θα είναι ο προσωπικός του βοηθός, τι είδους υποστήριξη θα του παρέχεται και με ποιους όρους. Θα εισπράττει ένα επίδομα, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει προσλαμβάνοντας προσωπικό βοηθό βάσει της ειδικότητας που έχει περισσότερο ανάγκη, ακόμη κι αν αυτό το άτομο είναι μέλος της οικογένειάς του.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά εντός επιλεγμένων γεωγραφικών τμημάτων της χώρας. Σε πρώτη φάση θα αφορά 2.000 πολίτες με αναπηρία, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καθολική εφαρμογή του. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική πολιτική αλλά έχει και ουσιαστικό ενεργητικό σκέλος που ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ. Ο προσωπικός βοηθός είναι μια σημαντική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές.

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ» θα το διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ.

Η εκτίμηση των εξατομικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία θα γίνεται από Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, που αξιολογούν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και εργαλεία την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής εξατομικευμένης προσωπικής βοήθειας.

Αφήστε μια απάντηση