Δυο εξώδικα στον ΕΦΚΑ από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

Δυο εξώδικα στον ΕΦΚΑ από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων κατέθεσε κατά του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και κατά παντός υπευθύνου δύο εξώδικα.

Η κατάθεση των εξωδίκων έγινε για το θέμα της προσαύξησης της παράλληλης σύνταξης που δεν έχει υπολογιστεί από τον e-ΕΦΚΑ από 13/5/2016 έως και σήμερα και αφορά 80.000 συνταξιούχους και για τον λάθος επανυπολογισμό που πραγματοποίησε ο e-ΕΦΚΑ την 1/1/2019 σε 600.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων δεν έχουν υπολογιστεί: α) τα βαρέα ένσημα β) η παράλληλη σύνταξη και γ) το αυξημένο ασφάλιστρο που πλήρωναν οι συνταξιούχοι (σημειωτέων ότι σε όλες τις συντάξεις υπολόγισαν 20% ασφάλιστρο οριζόντια).

Αν ο e-ΕΦΚΑ δεν απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες το Δίκτυο θα προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά και αγωγές, σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση.

Τα δύο εξώδικα του ΕΝΔΙΣΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Των :

1.Του Σωματείου με την επωνυμία «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων» και τον δ.τ «ΕΝΔΙΣΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθανασίου Αξαρλιάν αρ.3-5, όπως νομίμως αυτό εκπροσωπείται και των μελών του :

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ.8. και κατά παντός υπευθύνου.

· Κοινοποιούμενο προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ.29

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Άπαντες είμαστε συνταξιούχοι των κλάδων ασφάλισης των πρώην ταμείων: ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και νυν e- ΕΦΚΑ ενώ παράλληλα τυγχάνουμε και μέλη του σωματείου με την επωνυμία Ενιαίο δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο των συνταξιούχων και έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση στα πλαίσια της προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών του.

Περαιτέρω το 1ο εκ των εξωδίκων δηλούντων, σύμφωνα με το εν ισχύ καταστατικό του, είναι ταγμένο στην προάσπιση και προαγωγή των

συνταξιοδοτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του καθώς και στον αγώνα με κάθε πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, το σωματείο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, να προσφεύγει στα δικαστήρια, εθνικά ή υπερεθνικά, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του και εν γένει των συνταξιούχων, ιδίως για κοινωνικοασφαλιστικά θέματα αλλά και για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη του.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με το νόμο 4387/2016 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων και ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων. Ειδικότερα στο άρθρο 14 του άνω νομοθετήματος, προβλέφθηκε ότι «Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων…».

Επιπλέον στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 αναφέρεται ότι : «1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου…».

Παρ΄ όλα τα ως άνω εκ του νόμου τιθέμενα, έως και σήμερα δεν έχετε προβεί α)στον επανυπολογισμό της σύνταξης του …………… και β) παρόλου ότι έχετε τον παράλληλο χρόνο με απόφαση του e-ΕΦΚΑ δεν έχει καμία απάντηση από την υπηρεσία έως και σήμερα. Υπάρχει και σχετική αίτηση προς τον e-ΕΦΚΑ από τον ίδιο. Για τους δε υπόλοιπους οι οποίοι αναφέρονται στο εξώδικο δεν έχει γίνει σωστός ο επανυπολογισμός τους.

Περιμένουμε στα 8 παραδείγματα που σας αναφέραμε να μας απαντήσετε αν ο επανυπολογισμός έχει γίνει σωστά με τον δικό σας ή τον δικό μας τρόπο. Σας επισυνάπτουμε ακόμη: απόφαση κύρια, απόφαση επικουρικής, τον επανυπολογισμό του 2019 και τον δικό μας μαζί με την προσαύξηση.

Αξίζει να σας σημειώσουμε ότι, επανειλημμένα έχουμε διαμαρτυρηθεί τόσο εμείς όσο και το θεσμικό μας όργανο, για την συγκεκριμένη κατάσταση με επιστολές και Δελτία Τύπου. Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της αναπροσαρμογής των συντάξεων μας και το μόνο που έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα είναι πλήρης αδιαφορία.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφορία, ανησυχία και αγωνία όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε όλους τους συναδέλφους μας των αντίστοιχων κλάδων ασφάλισης με παρόμοιες ιδιαιτερότητες στη σύνταξή τους, που έχουν καταστεί συνταξιούχοι προ του ν.4387/2016.

Αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι να λαμβάνουμε μέχρι και σήμερα ποσά συντάξεων με βάση το προ ισχύον νομοθετικό καθεστώς του ν.4387/2016, ήτοι συρρικνωμένα κατά πολύ λόγω των μνημονιακών περικοπών (ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 κ.α). Και δεν έφτανε μόνο αυτό, προχωράτε αδιαφορώντας σε δεύτερο επανυπολογισμό σύμφωνα με τον ν.4670/2020 (νόμος Βρούτση), χρησιμοποιώντας λάθος δεδομένα ως βάση επανυπολογισμού.

Σας σημειώνουμε ότι άπαντες οι ανωτέρω διαθέτουμε όλα εκείνα τα στοιχεία του ασφαλιστικού μας βίου, προκειμένου τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ να προχωρήσουν στον ορθό επανυπολογισμό των συντάξεών μας.

Η παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω της άρνησης των αρμοδίων οργάνων του e-ΕΦΚΑ να εφαρμόσουν το νόμο και να μην προβούν στον σωστό επανυπολογισμό των κύριων συντάξεών μας, έχει δημιουργήσει σε όλους τους συνταξιούχους των ανωτέρω κλάδων ασφάλισης αφενός αισθήματα έντονης δυσαρέσκειας αναφορικά με τον τρόπο και τους ρυθμούς λειτουργιάς του e-ΕΦΚΑ και αφετέρου έχει προξενήσει αίσθημα έντονης ανασφάλειας, καθώς το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο κάθε ένας εξ΄ ημών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του βιοπορισμού του.

Η πεισματική άρνηση των αρμοδίων οργάνων του e-ΕΦΚΑ να εφαρμόσουν το νόμο και τις κείμενες διατάξεις και να προβούν υπολογίζοντας στον σωστό επανυπολογισμό των συντάξεων μας κάνοντας τον επανυπολογισμό φάκελο φάκελο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει η κάθε περίπτωση (δεν έχουν επανυπολογιστεί βαρέα ένσημα, παράλληλος χρόνος ασφάλισης, αυξημένο ασφάλιστρο. Έχετε υπολογίσει σε όλους το ασφάλιστρο με 20% ενώ πρέπει να συμπεριληφθεί στον επανυπολογισμό το ακριβές ασφάλιστρο). Ο μη υπολογισμός των ανωτέρω προκαλεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, διότι επηρεάζει άμεσα το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξή μας, επομένως και την προσωπική διαφορά. Η ενέργεια αυτή είναι κατάφορα παράνομη, μη εφαρμογή νόμου, καθώς παραβιάζει τα κατοχυρωμένα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα ενώ ενέχει και ποινική απαξία καθώς αποτελεί επί της ουσίας παράβαση καθήκοντος.

Συνεπώς και σύμφωνα με τα ανωτέρω Σας καλούμε όπως προβείτε στον άμεσο σωστό επανυπολογισμό των συντάξεών μας εφαρμόζοντας σωστά το νόμο και όχι κατά το δοκούν.

Ζητάμε να επιδείξετε αίσθημα ευθύνης απέναντι σε περίπου 600.000 χιλιάδες συνταξιούχους που δεν έχει γίνει σωστά ο επανυπολογισμός τους λόγω ιδιαιτεροτήτων στις συντάξεις τους.

Για τελευταία φορά ζητάμε συνάντηση μαζί σας με το προεδρείο του Σωματείου μας, προκειμένου να σας θέσουμε επί τάπητος τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και να πάρουμε απαντήσεις.

Το σωματείο μας όσο και εμείς ως μέλη του, διακατεχόμαστε πάντα υπέρ των λύσεων μέσα από ειλικρινή διάλογο, έχοντας ως έσχατη λύση τις δικαστικές διαμάχες και περιπέτειες των συνταξιούχων, και για το λόγο αυτό αναμένουμε την επίσημη θέση για τα ανωτέρω ζητήματα της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εισπράξουμε εκ νέου αδιαφορία και σιωπή στο ζήτημα του σωστού επανυπολογισμού των συντάξεών μας μέσα σε 15 ημέρες, Σας δηλώνουμε ότι, θα υπερασπισθούμε τα δικαιώματά μας με κάθε πρόσφορο τρόπο, τόσο εξωδικαστικά όσο και με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια καθώς και θα προβούμε στην αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας , αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ , ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Των :

1.Του Σωματείου με την επωνυμία «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων» και τον δ.τ «ΕΝΔΙΣΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθανασίου Αξαρλιάν αρ.3-5, όπως νομίμως αυτό εκπροσωπείται και των μελών του:

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ.8 και κατά παντός υπευθύνου.

· Κοινοποιούμενο προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ.29

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Άπαντες είμαστε συνταξιούχοι του κλάδου ασφάλισης του τ. ταμείου νομικών ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ενώ παράλληλα τυγχάνουμε και μέλη του σωματείου με την επωνυμία Ενιαίο δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο των συνταξιούχων και έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση στα πλαίσια της προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών του.

Περαιτέρω το 1ο εκ των εξωδίκων δηλούντων, σύμφωνα με το εν ισχύ καταστατικό του, είναι ταγμένο στην προάσπιση και προαγωγή των συνταξιοδοτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του καθώς και στον αγώνα με κάθε πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, το σωματείο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, να προσφεύγει στα δικαστήρια, εθνικά ή υπερεθνικά, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του και εν γένει των συνταξιούχων, ιδίως για κοινωνικοασφαλιστικά θέματα αλλά και για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη του.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με το νόμο 4387/2016 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων και η προσαύξηση του παράλληλου χρόνου του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ στην σύνταξη του Δημοσίου, κάτι που δεν έχει γίνει από το 2016 έως και σήμερα. Ο e-ΕΦΚΑ έως και σήμερα δεν έχει εφαρμόσει, ως όφειλε, την οικεία νομοθεσία (παράλληλος χρόνος ασφάλισης – ν. 4387/16 άρθρο 19 παρ. 4 και ν. 4387/16 άρθρο 36Α, παράγραφος 1-4).

Παρ΄ όλα τα ως άνω εκ του νόμου τιθέμενα, έως και σήμερα δεν έχετε προβεί στον υπολογισμό των συντάξεών μας (δεν έχετε εκδώσει τροποποιητικές αποφάσεις, δεν μας έχετε δώσει τα χρήματα τα οποία μας αναλογούν). Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφορία, ανησυχία και αγωνία όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε όλους τους συναδέλφους μας του αντίστοιχου κλάδου ασφάλισης, που έχουν καταστεί συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016.

Αξίζει να σας σημειώσουμε ότι, επανειλημμένα έχουμε διαμαρτυρηθεί τόσο εμείς όσο και το θεσμικό μας όργανο, για την μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση του συγκεκριμένου υπολογισμού, καθυστέρηση την οποία θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητη. Το μόνο που κάνει ο e-ΕΦΚΑ είναι να βγάζει απανωτές εγκυκλίους, ροκανίζοντας τον χρόνο με αποτέλεσμα να καθυστερούν να μας δοθούν τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα βοηθούσαν το βιοτικό μας επίπεδο.

Η πεισματική καθυστέρηση των αρμοδίων οργάνων του e-ΕΦΚΑ να εφαρμόσουν το νόμο και τις κείμενες διατάξεις και να προβούν στον έκδοση τροποποιητικής απόφασης σύνταξης λόγω προσαύξησης, μας προκαλεί

ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη. Η ενέργεια αυτή είναι κατάφορα παράνομη, αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει τα κατοχυρωμένα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα ενώ ενέχει και ποινική απαξία καθώς αποτελεί επί της ουσίας παράβαση καθήκοντος.

Συνεπώς και σύμφωνα με τα ανωτέρω Σας καλούμε όπως προβείτε στον άμεσο υπολογισμό της προσαύξησης της σύνταξής μας καταβάλοντας μαζί με τροποποιητική απόφαση και τα αναδρομικά ποσά τα οποία προκύπτουν (5 χρόνων, 4 χρόνων, 3 χρόνων αντίστοιχα). Με την ενέργειά σας αυτή θα συμβάλλετε τα μέγιστα στην αποκατάσταση του κλίματος αβεβαιότητας και ανασφάλειας, τα οποία έχετε αδίκως δημιουργήσει στον κόσμο των συνταξιούχων των ανωτέρω κλάδων ασφάλισης.

Ζητάμε να επιδείξετε αίσθημα ευθύνης απέναντι σε χιλιάδες συνταξιούχους και ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι οποίοι αγωνιούν για την τύχη των συντάξεών τους.

Για τελευταία φορά ζητάμε συνάντηση μαζί σας με το προεδρείο του Σωματείου μας, προκειμένου να σας θέσουμε επί τάπητος τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και να πάρουμε απαντήσεις.

Το σωματείο μας όσο και εμείς ως μέλη του, διακατεχόμαστε πάντα υπέρ των λύσεων μέσα από ειλικρινή διάλογο, έχοντας ως έσχατη λύση τις δικαστικές διαμάχες και περιπέτειες των συνταξιούχων, και για το λόγο αυτό αναμένουμε την επίσημη θέση για τα ανωτέρω ζητήματα της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εισπράξουμε εκ νέου αδιαφορία και σιωπή στο ζήτημα που αφορά τις συντάξεις μας, Σας δηλώνουμε ότι, περιμένουμε την απάντησή σας εντός δεκαπενθήμερου αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης, άλλως θα υπερασπισθούμε τα δικαιώματά μας με κάθε πρόσφορο τρόπο, τόσο εξωδικαστικά όσο και με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια καθώς και θα προβούμε στην αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αφήστε μια απάντηση