Ανακοίνωση: Αυξήσεις στην τιμολόγηση της ΔΕΗ

Ανακοίνωση: Αυξήσεις στην τιμολόγηση της ΔΕΗ

Μαζί με την πρώτη μέρα του Αυγούστου, στα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις έρχονται ΑΥΞΗΣΕΙΣ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ενδεικτικά :

α) Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης κατά 3,3%
β) Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης και δικαιούχους ΚΟΤ και πολύτεκνους 3%
γ) Για του λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τον δημοτικό φωτισμό, κατά 6,5%
δ) Για τους πελάτες μέσης τάσης ( μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), κατά 15,6%


Το φτηνό ρεύμα στο λαό, έγινε όνειρο απατηλό….

Αφήστε μια απάντηση