Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Αφήστε μια απάντηση