ΕΦΚΑ: Ήρθαν για να μείνουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού, αυτές είναι οι 50 υπηρεσίες για τον πολίτη

ΕΦΚΑ: Ήρθαν για να μείνουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού, αυτές είναι οι 50 υπηρεσίες για τον πολίτη

Αποφασίστηκε από τον ΕΦΚΑ η μονιμοποίηση και η επέκταση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού με την παροχή 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με τους πολίτες.

Τη μονιμοποίηση και επέκταση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού και την παροχή 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με τους πολίτες αποφάσισε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής. Δείτε ποιες είναι αυτές…

Στρατηγική της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι τα δυο παραπάνω εργαλεία να συνδυαστούν με την διάθεση επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Φορέα μέσω των ΚΕΠ, την υπηρεσία myEFKAlive που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία καθώς και με το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο θα λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για τους πολίτες και με μηδενικό χρόνο απόκρισης. Αναλυτικότερα:

Ι) Επεκτείνονται και γίνονται μόνιμο μέτρο τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Με απόφαση της Διοίκησης του Φορέα, το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού καθίσταται πλέον μόνιμο μέτρο καθώς, τον καιρό της πανδημίας συνέβαλε σημαντικά στην αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά από την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στην επέκταση των διαθέσιμων ραντεβού από δυο εβδομάδες που είναι σήμερα στις τρεις εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 565.000 ραντεβού στα τοπικά υποκαταστήματα.
Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού παρέχεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr/rv

ΙΙ) 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον πολίτη

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια τέθηκαν σε λειτουργία από τον e-ΕΦΚΑ 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λογιστές, αυταπασχολούμενους κλπ. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις από και προς τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παροτρύνει τους πολίτες να μην επισκέπτονται τα υποκαταστήματα για συναλλαγές που μπορούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι ή το γραφείο τους.
Άμεσος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι:

Α) Η σταδιακή αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Β) όσες υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω των υποκαταστημάτων, σταδιακά να διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην αποφόρτιση των υπαλλήλων και την αξιοποίηση τους σε πτυχές του Φορέα με αυξημένες ανάγκες.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η μονιμοποίηση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, η ενίσχυση και ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την δημιουργία του νέου ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που δρομολογούμε, θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε προς τη κατεύθυνση αυτή με όποιες προσπάθειες και με όποιες συγκρούσεις και αν απαιτηθούν. Οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να αισθάνονται -και στη περίπτωση του ΕΦΚΑ- πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξής δήλωσε: «H νέα Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Με ένα πλέγμα δράσεων άμεσης εφαρμογής βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τον Φορέα και δρομολογούμε την υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα περιορίσουν αισθητά την ταλαιπωρία. Σε αυτή τη μάχη καλούμε όλους τους υπαλλήλους του Φορέα να ενώσουμε δυνάμεις και να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα. Και είμαι βέβαιος πως θα το πετύχουμε».

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανα κατηγορία ασφαλισμένου που είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς

-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
-Βεβαίωση προϋπηρεσίας
-Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Βεβαίωση Απογραφής
-Ατομικά Στοιχεία
-Ασφαλιστική Ικανότητα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες

-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Έναρξη Ασφάλισης (χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης για ΔΟΥ)
-Μεταβολή Δραστηριότητας Μη Μισθωτών
-Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών
-Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών
-Εισφορές Μη Μισθωτών
-Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
-Βεβαίωση Απογραφής
-Ασφαλιστική Ικανότητα
-Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση
-Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)
-Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021
-Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019
-Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες

-Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
-Πιστοποίηση εργοδοτών
-Βεβαίωση Εργοδότη για Επίδομα Ασθένειας
-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
-Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου
-Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
-Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)
-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
-Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν.4611/2019
-Προβολή αποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 2011

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους

-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης
-Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
-Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
-Ηλεκτρονική Αίτηση Προκαταβολής Σύνταξης
-Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
-Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων
-Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος
-Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ
-Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΤΕΑΕΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
-Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
-Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
-Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα (Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι, Ιατροφαρμακευτικοί Σύλλογοι κα)

-Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
-Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαιώσεων
-Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
-Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
-Υποβολή Αιτήματος για Ληξιπρόθεσμα Υγείας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

-Πιστοποίηση Οφειλετών
-Ηλεκτρονικής Ενημέρωση Οφειλετών
-Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
-Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
-Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
-Ρύθμιση Οφειλών

Αφήστε μια απάντηση