Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Κατερίνη, στα Γρεβενά και στην Πρέβεζα

Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην Κατερίνη, στα Γρεβενά και στην Πρέβεζα

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την βελτίωση
της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης
συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών
Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις
νέες τοπικές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας
των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών
εξόδων.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας από τη Δευτέρα, 24η
Μαΐου 2021, των νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:
της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη
(οδός Π. Κανελλόπουλου 1, ΤΚ 60132, Κατερίνη). Στην εν λόγω οργανική
μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Οι ασφαλισμένοι
μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.pierias@efka.gov.gr) ή μέσω της
τηλεφωνικής γραμμής: (2351045186).
της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά
(οδός Κων/νου Ταλιαδούρη 72, ΤΚ 51100, Γρεβενά). Στην εν λόγω
οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Οι
ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (td.grev@efka.gov.gr) ή μέσω των
τηλεφωνικών γραμμών: (2462087678-23758).
της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα (οδός
Σελεύκειας 9, ΤΚ 48100, Πρέβεζα). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ εντός των
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Οι ασφαλισμένοι μπορούν
να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (td.prev@efka.gov.gr) ή
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: (2682047114 και 2682047118).

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Αφήστε μια απάντηση