Φόρος στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Φόρος στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Υψηλότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά που έλαβαν το 2020. Πρόκειται για τα ποσά που χορηγήθηκαν σε περίπου 1.100.000  συνταξιούχους και αφορούν το διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και τα οποία θα πρέπει να δηλώσουν μετά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016, στα οποία αντιστοιχούν τα ποσά των αναδρομικών. Οπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, στις βεβαιώσεις αποδοχών, που θα εκδώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ποσά θα αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε έτος, 2015 και 2016, και οι υπόχρεοι θα υποβάλουν ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μετά τη λήξη της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται έως τα τέλη Ιουνίου, ωστόσο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, είναι εξαιρετικά πιθανό η υποβολή τους να παραταθεί, όπως και πέρυσι, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα ανοίξει τον Οκτώβριο.

Οπως προκύπτει από την απόφαση:

α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί αυτών παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται».

β) Οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων και να επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Παρά το γεγονός ότι τα ποσά εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους τον Οκτώβριο του 2020, θεωρούνται ως φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν σε καθένα από τα έτη αυτά αφού προστεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που ήδη έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει νέα εκκαθάριση των δηλώσεων ετών 2015 και 2016.

Η πρόσθεση των αναδρομικών στα εισοδήματα των ανωτέρω ετών αυτομάτως οδηγεί στην αύξηση της φορολογίας και ως εκ τούτου θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, θα φορολογηθούν με συντελεστές:

22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 2015.
22% έως 45% της κλίμακας που ίσχυε το 2016. 

Ταυτόχρονα, σε όσους συνταξιούχους, μετά τον συνυπολογισμό των αναδρομικών, το εισόδημα ξεπεράσει το ποσό των 12.000 ευρώ, θα καταλογιστεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι τα ποσά των αναδρομικών θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε ξεχωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αποσταλούν στους συνταξιούχους προκειμένου να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Αφήστε μια απάντηση