Αναβολή του Δικαστηρίου για το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Αναβολή του Δικαστηρίου για το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Το σημερινό δικαστήριο στο ΣτΕ για το μειωμένο τιμολόγιο αναβλήθηκε λόγω της ισχύουσας αναστολής των δικαστηρίων ένεκα του covid-19 για την δικάσιμο της 26-10-2021.

Ο νομικός σύμβουλος ΠΟΣ ΔΕΗ

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Δικηγόρος Αθηνών

Αφήστε μια απάντηση