Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζακύνθου

Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζακύνθου

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών  η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e- ΕΦΚΑ  Ζακύνθου  (Γλάδστωνος 6 / 29 100 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ ) από την Δευτέρα 1η  Μαρτίου 2021

Στην ανωτέρω οργανική μονάδα του Φορέα , θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ Περιφερειακής Ενότητας  Ζακύνθου.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση td.zak@efka.gov.gr  ή  μέσω των τηλεφωνικών γραμμών ως εξής : 

α) Γραφείο Διευθυντή: 2695024692, 

β) στο τμήμα Διοικητικό & Πληροφόρησης Πολιτών: 2695028557  (για θέματα ΚΕΠΑ: 2695022261), 

γ) για θέματα Ασφάλισης & Εισφορών: 2695027790,

δ) για θέματα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου: 2695029754,

ε) για θέματα Συντάξεων και Παροχών:2695042892, ή στο τηλέφωνο 2695028557  (Υπεύθυνος επικοινωνίας ).

Αφήστε μια απάντηση