Ανακοίνωση ΕΦΚΑ:Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας

Ανακοίνωση ΕΦΚΑ:Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, τμήματα της οποίας θα στεγάζονται στο κτήριο επί της Περιφερειακής  Οδού και Καραολή 1 (Τ.Κ. 47132, ‘Αρτα) και στο κτήριο επί της οδού Στρ. Χαρ. Κατσιμήτρου 34 (Τ.Κ. 47132, Άρτα)(Σχετ.: απόφαση 1429/431 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 399/τ. Β΄/04-02-2021).

Στο κτήριο επί της Περιφερειακής Οδού και Καραολή 1 θα στεγαστούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Το Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών
  • Το Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου και
  • Το Τμήμα Συντάξεων και Παροχών

Στο κτήριο επί της οδού Στρ. Χαρ. Κατσιμήτρου 34 θα στεγαστεί το Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών.

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: td.artas@efka.gov.gr ή  μέσω των τηλεφωνικών γραμμών ως εξής :

  • Για τα τμήματα της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας που στεγάζονται στο κτήριο επί της Περιφερειακής Οδού και Καραολή 1 (Τ.Κ. 47132, ‘Αρτα) στο τηλέφωνο: (26810)26642.
  • Για τα τμήματα της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας που στεγάζονται στο κτήριο επί επί της οδού Στρ. Χαρ. Κατσιμήτρου 34 (Τ.Κ. 47132, Άρτα) στο τηλέφωνο:  (26810)24868.

Αφήστε μια απάντηση