Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

 1. Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑwww.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
 2. Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότηταςwww.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
 3. Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισηςhttps://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
 4. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείαςhttps://apps.ika.gr/eEHIC
 5. Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίαςhttps://apps.ika.gr/eCertRegistered
 6. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017: https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
 7. Η υποβολή νέων αιτημάτων για κύρια σύνταξηhttps://apps.efka.gov.gr/atlas/
 8. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείαςhttps://apps.ika.gr/eParoxes1
 9. Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
 10. Η Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
 11. Η Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
 12. Η Μεταβολή Δραστηριότητας Μη Μισθωτώνhttps://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
 13. Η Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτούhttps://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/

Επίσης:

 1. Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
 2. Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού» με επιλογή «Άρση κατάσχεσης» από την κατηγορία αιτήματος.

Από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ

Αφήστε μια απάντηση