Ποιες κατηγορίες γλιτώνουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Ποιες κατηγορίες γλιτώνουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Ευνοϊκά όρια υπάρχουν κυρίως για τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.

Oι µητέρες που είναι γεννηµένες µέχρι το 1970 προλαβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις να υπαχθούν στα νέα µεταβατικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν από 19/8/2015. Ως γνωστόν το 2021 είναι η τελευταία χρόνια για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους από τον γενικό κανόνα των 67 ετών. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για τους λεγόμενους «παλαιούς ασφαλισμένους» –αυτοί που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993– και κατοχύρωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2012. Τονίζεται ότι τα ενδιάμεσα μεταβατικά όρια ‘’διέσωσαν’’ περίπου 200.000 ασφαλισμένους από την «απότομη» αύξηση των ορίων ηλικίας όταν με το μνημονιακό νόμο του 2015 τα όρια αυξήθηκαν έως και 17 χρόνια.Ωστόσο η μεταβατική προθεσμία εκπνέει την 1/1/2022 με αποτέλεσμα να «κλείνει η πόρτα» πρόωρης εξόδου στη συνταξιοδότηση.Μετά το 2022 υπάρχουν μόνο δύο επιλογές.:

– Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) ή

– στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης), ενώ για μειωμένη το όριο είναι 62 ετών με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Ειδικά όσον αφορά τη συνταξιοδότηση των μητέρων ευνοϊκά όρια υπάρχουν κυρίως για τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων. Εδώ επισημαίνεται ότι υπάρχει αδικία σε βάρος των μητέρων του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίστηκαν πριν το 1992, καθώς ο χρόνος τέκνων δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, όπως στον δημόσιο τομέα.

Υπογραμμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση των µητέρων είναι ότι πρέπει να έχουν µέχρι το 2010 ή το 2011 ή το 2012 συµπληρώσει 5.500 ηµέρες ασφάλισης ή 25 έτη προϋπηρεσίας µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο ασφάλισης. ∆ιαφορετικά όσες γυναίκες συµπληρώνουν µετά το 2013 τις 5.500 ηµέρες ή τα 25 έτη ασφάλισης, δεν µπορούν να διεκδικήσουν σύνταξη ως µητέρες ανηλίκων.Η µητέρα που έχει ελπίδες µετά την αύξηση των ορίων ηλικίας να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα λόγω ανηλίκου, θα πρέπει να έχει ηλικία που να επιτρέπει να συµπληρώσει το απαιτούµενο νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης εγκαίρως, δηλαδή εντός του µεταβατικού σταδίου που θέτει ο νέος νόµος και σίγουρα µέχρι το 2021.

Ειδικότερα το συνταξιοδοτικο καθεστώς των μητέρων ανηλίκων εχει ως εξης:

1.ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον Ιδιωτικό τομέα η πρόωρη ανέξοδος με ανήλικο τέκνο αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες με 5.500 ένσημα (18,4 έτη) και ανήλικο την περίοδο 2010-12. Μάλιστα, αποκλειστικά όσες εργαζόταν ως μισθωτές, ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ (ή πριν στον ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα στο ΙΚΑ, άρα μπορούν αν διεκδικήσουν την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν εκείνη την περίοδο για τις εργάτριες-υπαλλήλους).

-Με ανήλικο τέκνο το 2010 μια ασφαλισμένη του ΙΚΑ δικαιούται μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση του 50ού έτους μετά τις 18/8/15, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί φέτος (55ο).

-Με την συμπλήρωση του 52ου το 2016 βγαίνει φέτος (56 και 9)

-Με την συμπλήρωση του 55ου το 2018, μπορεί να εξέλθει στο 61ο έτος με όσα έτη (ένσημα) θα έχει τότε.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένες στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά από τέκνα για την συμπλήρωση των 18,4 ετών, μπορούν όμως από άλλη πήγα (πτυχίο, ανεργία κ.α.) για τα έτη 2011-12.Παράλληκλα η ανηλικότητα των τέκνων εξαντλείται στην ημερομηνία γέννησης. Για παράδειγμα, ένα παιδί που γεννήθηκε στις 5/5/1993, ενηλικιώνεται στις 6/5/2011.

2.ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι μητέρες που είχαν 25 ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 και είχαν συμπληρώσει το 56 έτος ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη. Αν το ηλικιακό όριο των 50 ετών συμπληρώσουν μετά τις 18 Αυγούστου αλλά μέσα στο 2015, το νέο ηλικιακό όριο είναι το 55 έτος δηλαδή μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 55.Αν το συμπληρώσουν το 2016 πάνε 56 ετών και 9 μηνών. Αν το συμπλήρωσαν το 2017, πάνε 58 ετών και 5 μηνών. Επομένως, το αν κάποια ανήκει στην κατηγορία αυτή γυναικών στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο μπορεί να ψάξει να το βρει με βάση την ημερομηνία γέννησης της. Στο Δημόσιο επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μητέρες και πατέρες ανηλίκων που συμπληρώσουν 25ετία το 2011 να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας. Αν συμπληρώσουν 25ετία το 2012 , μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 ( αφορά και μητέρες και πατέρες ανηλίκων), Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και τα πλασματικά χρόνια που μπορούν να κάποιοι να συμπληρώσουν την 25 ετία. Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία ανδρών και γυναικών της λεγόμενης 35 ετίας.

Και εδώ σημασία έχει σε ποιο έτος συμπληρώνει ο ασφαλισμένος την 35ετία.

3.ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται έως το 2012 και οι ασφαλισμένοι να έχουν 25ετία έως το 2012.

mitera1
mitera2
mitera3

Αρχική Πηγή

Αφήστε μια απάντηση