Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της θα προσφέρει η ΔΕΗ

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της θα προσφέρει η ΔΕΗ

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που απευθύνεται σε παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της, ηλικίας 15-18 ετών, ετοιμάζει η ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που σχεδιάζει η ΔΕΗ είναι μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής υποστήριξης, με σκοπό να βοηθήσει το κάθε παιδί να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τα κίνητρα της εργασίας του. 

Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση που βοηθά τους νέους να κάνουν επιλογές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές, αξιοποιώντας καλύτερα τα ταλέντα και ενδιαφέροντά τους και συμβάλλοντας στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη. 

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από μια διαδικασία που περιλαμβάνει συνεντεύξεις και ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) να βοηθήσει τους νέους: 

– Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες τους. 

– Να γνωρίσουν τον κόσμο των επαγγελμάτων και να επιλέξουν το επάγγελμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στην κλίση και τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά.

– Να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα τους οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων τους, να προετοιμαστούν για την μετάβασή τους στη ζωή του ενηλίκου.

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από: 

– Ψυχομετρικά εργαλεία με τη μορφή τεστ – ερωτηματολογίων (ενδεικτικά αναφέρουμε τεστ ικανοτήτων, ερωτηματολόγια προσωπικότητας, ενδιαφερόντων κ.α.) 

-Αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των τεστ – ερωτηματολογίων 

Η συμπλήρωση των τεστ – ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω διαδικτύου και καλό θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης έντυπου υλικού όπου παρουσιαστεί ανάγκη. 

Τα αποτελέσματα των τεστ – ερωτηματολογίων που θα παρουσιάζονται στις αναλυτικές εκθέσεις για κάθε ενδιαφερόμενο θα παραδίδονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσλήψεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης (ΔΠΑΕ) η οποία θα έχει πρόσβαση μέσω Η/Υ (διαδικτύου). 

Οι σύμβουλοι του Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΠΑΕ θα ενημερώνουν και θα αναλύουν τα αποτελέσματα στα παιδιά ή και στους γονείς τους. 

Η ΔΕΗ θα επιλέξει μέσα από διαγωνισμό που έχει προκηρύξει την εταιρία που θα αναλάβει το πρόγραμμα, η οποία θα εκπαιδεύσει τους σύμβουλους του Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΠΑΕ στα εργαλεία του προγράμματος και στην ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έκθεσης.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει καταρχάς πιλοτικά για 6 μήνες και εφόσον αξιολογηθεί θετικά θα συνεχιστεί για άλλους 18 μήνες.  

Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος με τον ανάδοχο για ακόμη ένα έτος, εφόσον αυτός αποδεχτεί την παράταση.

Αφήστε μια απάντηση