ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Φ.11321/35005/1528 (ΦΕΚ Β’ 4536/14.10.2020)

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ.11321/35005/1528 (ΦΕΚ Β’ 4536/14.10.2020)

Η «Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε), με την σύμπραξη των Ομοσπονδιών & Σωματείων μελών της, κατέθεσε αίτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα», και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Η αίτηση ακύρωσης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κατατέθηκε γιατί τα μέλη , συνταξιούχοι , έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στις συντάξεις τους, αντίθετες προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015.

Σύμφωνα με το αίτημά μας – όπως αναφέρουμε- σχετικά με τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Σας κρίθηκε ότι: «….Σε κάθε δε περίπτωση, η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί, κατά τα ανωτέρω, τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή, και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν υφίσταται, πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου.

Για το λόγο αυτό στρεφόμαστε κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Φ.11321/35005/1528 (ΦΕΚ Β 4536/14.10.2020) κοινής υπουργικής απόφασης ζητώντας την «Επιστροφή των ποσών των συντάξεων που μειώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα». Όπως επίσης ζητάμε να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας , να ακυρωθεί και εξαφανιστεί για την προαναφερόμενη αιτία η προσβαλλόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς επίσης και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη.

Διευκρινίζεται ότι οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων αφορούν αναδρομικά για περικοπές στην κύρια σύνταξη μέχρι 31/12/2018 και για περικοπές στην επικουρική σύνταξη μέχρι και σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση