ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 & 4 του άρθρου 2 της Υπουργικής απόφασης Φ.11321/37311/1610 (ΦΕΚ Β’/4536/14-10-2020):


Όλοι οι νόμιμοι κληρονόμοι θανόντος σήμερα συνταξιούχου, ο οποίος όμως, βρισκόταν εν ζωή κατά το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016, δικαιούνται και θα λάβουν, κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας, τα αναδρομικά. Για να τα εισπράξουν, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του «e-ΕΦΚΑ» η οποία δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί και αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Με βάση την διατύπωση της άνω Υπουργικής Απόφασης, δικαιολογητικά (π.χ. ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, αποδοχή κληρονομιάς κ.λ.π.) θα απαιτηθούν μόνο για όσους πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, εντός 15 ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει με την αίτησή τους.


Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων συνταξιούχων, που έχουν ασκήσει οι ίδιοι αγωγές ή συνεχίζουν αγωγή που έχει καταθέσει εν ζωή ο θανών συνταξιούχος και επομένως έχουν «εκκρεμείς δίκες», θα εισπράξουν: (α) μέσω της ως άνω διαδικασίας, το ποσό που αφορά τις περικοπές στην κύρια σύνταξη άτοκα και (β) τα υπόλοιπα ποσά που τους οφείλονται (τόκους, περικοπές επικουρικών, δώρα) με απόφαση του δικαστηρίου, όπως ρητά προβλέπεται στην παρ. 5 άρθρου 114 ν. 4714/2020.

Ο Σύλλογος μας θα κρατήσει τα μέλη του και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το παραπάνω, ενήμερους, για τις όποιες εξελίξεις.

Αφήστε μια απάντηση