ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4734/8-10-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4734/8-10-2020

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Επειδή δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με το «αλαλούμ» που επικρατεί στους κόλπους των συνταξιούχων για τα αναδρομικά και τη δυνατότητα συνέχισης των εκκρεμών δικών, δέον όπως αποσαφηνισθούν τα εξής:

Με την απόφαση 1439/2020 της Ολομέλειας ΣτΕ κρίθηκε ότι όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (συνεπώς και της ΔΕΗ) δικαιούνται τα αναδρομικά των περικοπών των ν. 4051,4093/2012 στην κύρια αλλά και την επικουρική τους σύνταξη καθώς επίσης και τα δώρα εορτών- επίδομα αδείας(800 ευρώ σύνολο) για το διάστημα 06/2015 έως 05/2016.Ακολούθως η Κυβέρνηση θέσπισε το άρθρο 114 στο νόμο 4714/2020,το οποίο ρητώς ανέφερε ότι δεν αποσβέννυται η αξίωση των συνταξιούχων που περιλαμβάνονται ήδη σε αγωγή για τις κρατήσεις στην επικουρική σύνταξη + δώρα εορτών, επίδομα αδείας. Τόσο ο Πρωθυπουργός (στη ΔΕΘ) όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας εξήγγειλαν δημόσια ότι όσοι συνταξιούχοι περιλαμβάνονται σε εκκρεμή αγωγή μέχρι την ημερομηνία πληρωμής των αναδρομικών (την οποία τοποθετούσαν με την πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου 2020, δηλαδή στα τέλη του τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου) θα συνεχίσουν κανονικά τις δίκες.Εντούτοις με τα άρθρα 33 και 34 του νόμου 4734/2020 η Κυβέρνηση αίφνης (με νομοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά) έθεσε χρονικό όριο για να συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι σε εκκρεμή δίκη όχι την ημερομηνία πληρωμής των αναδρομικών (δηλαδή τέλη Οκτώβρη 2020) αλλά την 8-10-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).Είναι προφανές, ιδίως στους κύκλους των νομικών, ότι σε ένα κράτος δικαίου μία διάταξη όπως αυτή των άρθρων 33 παρ. 5 και 34 παρ. 4 του νόμου 4734/2020 αντίκειται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, καθότι: α) καταργείται το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του(υπέργηρου συνταξιούχου και αδύναμου οικονομικά) πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα Δικαστήρια (άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος), το οποίο κατοχυρώνεται και από την κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης του 1950 για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ άρθρα6 και 13) και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, β) Προσέτι, οι επίμαχες διατάξεις θέτουν αδικαιολόγητο δικονομικό φραγμό στην παροχή εννόμου προστασίας από τα Δικαστήρια, που ισοδυναμεί με άμεση κατάργηση του σχετικού δικαιώματος αλλά και έμμεση παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών,γ) τέλος, αγνοείται η υποχρέωση προσήκουσας συμμόρφωσης της Πολιτείας με την απόφαση 1439/2020 της Ολομέλειας ΣτΕ και την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, καθότι με μερική καταβολήτων οφειλομένων αναδρομικών η Κυβέρνηση επιχειρεί να εμποδίσει τους συνταξιούχους να βρουν πλήρη δικαστική δικαίωση.Η νομολογιακή εμπειρία του παρελθόντος έχει καταδείξει ότι τέτοιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται από τα Δικαστήρια καθότι αντιβαίνουν στο κράτος δικαίου.

Αθήνα, 11-10-2020

Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣ ΔΕΗ

Βασίλειος Δ. Νικολετάκης

Αφήστε μια απάντηση