Οδηγίες σχετικα με Αιτήσεις  Εκκαθαριστικών σημειωμάτων, εξόδων κηδείας και μεταβίβασης κύριας συντάξης.

Οδηγίες σχετικα με Αιτήσεις Εκκαθαριστικών σημειωμάτων, εξόδων κηδείας και μεταβίβασης κύριας συντάξης.

Συνάδελφοι στην υποσελίδα Εγγραφα του ιστοτόπου μας μπορείτε να βρείτε όλα τα εγχειρίδια χρήσης σχετικά με:

  • Ετήσια Ενημερωτικά Σημειώματα
  • Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα ( ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑ.ΕΠ )
  • Αιτήσεις Συνταξιοδοτήσεων
  • Αιτήσεις Εξόδων Κηδείας
  • Αιτήσεις Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης
  • Οδηγίες για Αυλή Συνταγογράφηση

Η λίστα με τα έγγραφα ανανεώνεται όπως χρήζεται απαραίτητο με τις τελευταίες αιτήσεις και αλλαγές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αφήστε μια απάντηση