ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΥΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΥΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (εξωιδρυματικό, παραπληγικό)
Σύμφωνα με τελευταία απόφαση του e-ΕΦΚΑ σε ότι αφορά την χορήγηση των κοινωνικών επιδομάτων (εξωιδρυματικό, παραπληγικό κλπ.) στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΠ-ΔΕΗ, συνταξιούχους και εργαζόμενους, η διαδικασία και η απονομή πλέον Θα γίνεται μέσω του αρμόδιου τμήματος Απονομής Συντάξεων στην Μυλλέρου 13. Δηλ. για να πάρει ο δικαιούχος το επίδομα πρέπει να τον παραπέμψει το αρμόδιο Τμήμα στο ΚΕΠΑ και στη συνέχεια αφού πάρει την απόφαση να την καταθέσει στον Τομέα Απονομής Συντάξεων στην Μυλλέρου για την απονομή του Επιδόματος.

Συγκεκριμένα:

1. Ο ασφαλισμένος (συνταξιούχος ή εργαζόμενος) με ασθένεια η οποία δικαιολογεί το επίδομα, τότε Πρέπει να απευθυνθεί στη Μυλλέρου 13, στη Γραμματεία τηλ. 2105273834 και 2105273823 ΦΑΞ 2105230731, ώστε να κάνει αίτηση για την παραπομπή του στο ΚΕΠΑ και να ενημερωθεί Τί δικαιολογητικά χρειάζονται.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο ασθενής είναι έμμεσο μέλος (σύζυγος, τέκνα). Όταν παραλάβει το παραπεμπτικό τότε ηλεκτρονικά (e-ΕΦΚA/Ηλεκτρονικές υπηρεσίες/Συνταξιούχοι/Hλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΠΑ) «Κλείνει» ραντεβού στο ΚΕΠΑ της περιοχής του.

Αφού εκδοθεί η απόφαση του ΚΕΠΑ, τότε πάλι στην ίδια Διεύθυνση Ενημερώνει τηλεφωνικά ή με ΦΑΞ για την έκδοσή της και αναμένει την πληρωμή του. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια από μέρους του και την διαδικασία την αναλαμβάνει το Τμήμα με τον ορισθέντα υπεύθυνο.

2. Αν κάποιος ασφαλισμένος έχει απευθυνθεί με δική του πρωτοβουλία στο ΚΕΠΑ και έχει λάβει την απόφαση που δικαιολογεί την χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, τότε πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα για να παραλάβει την αίτηση που πρέπει να υποβάλει ώστε να κινηθεί η διαδικασία της καταβολής του.

3. Συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη σε περίπτωση που μετέπειτα ασθενήσει, ο ίδιος ή έμμεσα μέλος, με ασθένεια που δικαιολογεί το επίδομα, αυτός απευθύνεται στην ΣΤ’ Διεύθυνση απονομής Συντάξεων Αναπηρίας, Αχαρνών 27, Αθήνα, ΤΚ 18439 και στα τηλέφωνα 2132169418 και 2132169417.

Ο Σύλλογος είναι σε επαφή με τον Υπεύθυνο του Τμήματος και για κάθε διευκρινιστική ερώτηση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Παρακάτω θα βρείτε μια αναλυτική Λίστα με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης:

ΕΞΩΊΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ( ΜΙΣΘΩΤΟΙ)


1. ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο/ Με πλήρη στοιχεία ΑΜ./ΤΑΠ ΔΕΗ ΑΜΚΑ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΤΗΛ,ΕΠΙΚ)
2.ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ (έντυπο)
3.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.ΦΩΤ.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΒΑΝ)
5.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
6.ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΆΤΕΥΣΗ
7.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
8.ΑΣΦ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ( ΑΠΟ ΤΟ gov.gr)

ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

9.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ


1. ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο/ Με πλήρη στοιχεία ΑΜ./ΤΑΠ ΔΕΗ ,ΑΜΚΑ ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ)
2 ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ (έντυπο)
3.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.ΦΩΤ.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (IΒΑΝ)
5.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
6.ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΆΤΕΥΣΗ
7.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

8.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαίωση εάν υφίσταται νοσηλεία σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής

Αφήστε μια απάντηση