«Οριστική κατάργηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώην Φορέων Κοινωνικής  Ασφάλισης

«Οριστική κατάργηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Στις 27/12/2021 με την έναρξη λειτουργίας του συνόλου των Τοπικών Διευθύνσεων του e– ΕΦΚΑ μια σειρά από Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα που προέρχονται από Πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα στερηθούν πλήρων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν απομείνει. Η
Διεύθυνση Οργάνωσης Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών θα συντάξει αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οριστική κατάργηση τους
και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα κληθεί να μετακινήσει τους εναπομείναντες Υπαλλήλους. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών αυτών είχε αρμοδιότητες σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο οι οποίες πλέον πρέπει να εκτελούνται σε επίπεδο Τοπικών Διευθύνσεων. Προκειμένου να
υπάρξει ομαλή μετάβαση της λειτουργίας στις νέες υπηρεσίες, παρακαλούμε όπως:

  1. Να σημειώσετε εάν διαθέτετε αρχεία που δεν μπορούν να μοιραστούν πανελλαδικά, ή διαθέτετε πληροφοριακά συστήματα στα οποία δεν γίνεται να δοθεί πρόσβαση πανελλαδικά ή γενικότερα έχετε χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν τον διαμοιρασμό
    της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων σας στις Τοπικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
  2. Για τις υπηρεσίες όπου μπορεί να μην είναι εύκολη η αποκέντρωση, να προτείνετε λύσεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο οργανόγραμμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση