Μπορείς να βεβαιώνεις το «γνήσιο υπογραφής» σε οποιοδήποτε έγγραφο εύκολα και δωρεάν

Μπορείς να βεβαιώνεις το «γνήσιο υπογραφής» σε οποιοδήποτε έγγραφο εύκολα και δωρεάν

Από σήμερα είναι διαθέσιμες οι δύο νέες δωρεάν υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να βεβαιώνουμε ψηφιακά την υπογραφή μας σε κάθε είδους έγγραφο ή συμφωνητικό όπου έρχονται να πλαισιώσουν τις εμβληματικές υπηρεσίες της ψηφιακής έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης
Ολοκληρώνεται, έτσι, πλήρως η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που σχετίζονται με το γνήσιο της υπογραφής για το σύνολο των ιδιωτικών εγγράφων που συντάσσουμε.
Πως λειτουργεί η υπηρεσία;
Αρχικά αναρτάμε σε μορφή pdf το έγγραφο στο οποίο θέλουμε να βεβαιώσουμε την υπογραφή μας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις συμπληρώσουμε τον κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουμε δηλώσει. Αμέσως μετά, το έγγραφο καταχωρείται στη θυρίδα μας στο my.gov.gr και είναι διαθέσιμο για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή σε φορέα του Δημοσίου.
Μπορεί ένα έγγραφο υπογράφεται από περισσότερα πρόσωπα;
Ναι βέβαια, η Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού διαθέτει αυτήν την δυνατότητα. Στις περιπτώσεις που το έγγραφο υπογράφεται από περισσότερα πρόσωπα, καταχωρούμε τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο των συνυπογραφόντων, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έγγραφο ακολουθώντας τα ίδια βήματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και από τον τελευταίο συνυπογράφοντα, τότε το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά βεβαιωμένο στις θυρίδες όλων των υπογραφόντων στο my.gov.gr.
σ.σ.: H υπηρεσία του ιδιωτικού συμφωνητικού ξεκινά υποστηρίζοντας μέχρι δύο συνυπογράφοντες. Μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, πρόκειται να προστεθεί και η δυνατότητα για παραπάνω πρόσωπα, καθώς και η δυνατότητα το κείμενο της ψηφιακής βεβαίωσης να εμφανίζεται και στα αγγλικά σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Και που φαίνεται η υπογραφή;
Η ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου υπογραφής/ών τίθεται στο τέλος κάθε εγγράφου που δημιουργείται. Επιπλέον, στο τέλος κάθε σελίδας αναγράφονται ο μοναδικός κωδικός και ο κωδικός QR του εγγράφου, ώστε να ελέγχεται εύκολα ως προς την εγκυρότητά του. Η επαλήθευση γίνεται μέσω του docs.gov.gr/validate. Ενισχύεται με αυτό τον τρόπο η ασφάλεια των συναλλαγών και η αξιοπιστία των εγγράφων που διακινούνται τόσο μεταξύ πολιτών, όσο και μεταξύ πολιτών και Δημοσίου.
Πηγή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς

Αφήστε μια απάντηση