Η μάχη της Ηλεκτρικής. Η κρίσιμη μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι που εμπόδισε του Γερμανούς να βυθίσουν στο σκοτάδι την Αττική. …

Στις 12 Οκτωβρίου 1944 οι τελευταίοι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Πριν απ’ αυτό, ο πτέραρχος Φέλμυ έχει φροντίσει να κηρύξει την πρωτεύουσα «ανοχύρωτη πόλη», αποφεύγοντας, κατόπιν συμφωνίας με την…

Διαβάστε Περισσότερα Η μάχη της Ηλεκτρικής. Η κρίσιμη μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι που εμπόδισε του Γερμανούς να βυθίσουν στο σκοτάδι την Αττική. …