Ισχύει για όλα τα γραφεία του Συλλόγου

    Γραφείο Πάτρας

    Γραφείο Καλαμάτας

    Γραφείο Μεγαλόπολης